Wielki krok w leczeniu raka jajnika

Nowoczesne terapie dla chorych na raka jajnika bez względu na obecność mutacji w genie BRCA1/BRCA2

Styczniowa lista refundacyjna opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia istotnie zmienia sytuację pacjentek onkologicznych w Polsce. Nowoczesne terapie inhibitorami PARP będą dostępne dla wszystkich chorych na raka jajnika, bez względu na występowanie mutacji w genie BRCA1/BRCA2. To znaczący krok w walce z tym nowotworem.

W listopadzie 2021 r. wraz z trzema organizacjami pacjenckimi: PARS – Polskie Amazonki – Ruch Społeczny Stowarzyszenie Niebieski Motyl i Stowarzyszenie Eurydyki w Białymstoku w Białymstoku, jako Stowarzyszenie SANITAS skierowaliśmy  do Ministra Zdrowia, NFZ oraz przedstawicielek i przedstawicieli parlamentu apel o pilne zmiany w organizacji opieki nad pacjentkami z rakiem jajnika. Wnieśliśmy m.in. o intensyfikację prac nad modelem Ovarian Cancer Units, utworzeniem rejestru klinicznego raka jajnika czy zmian w organizacji leczenia.

Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do postulatu dotyczącego nowelizacji schematu leczenia systemowego finansowanego ze środków publicznych o nowoczesne terapie dla chorych, u których nie występują mutacje w genie BRCA1/BRCA2. Zgodnie z zapisami styczniowej listy leków refundowanych, terapia inhibitorami PARP będzie dostępna dla wszystkich pacjentek z rakiem jajnika.

To jest kolejny, bardzo poważny krok, jeśli chodzi o kobiety chore na raka jajnika. Ta decyzja otwiera drogę do nowoczesnego leczenia bez względu na występowanie mutacji genów BRCA1/BRCA2. Dzięki temu znacząco większa grupa polskich pacjentek otrzymała szansę na to, by choroba uzyskała status przewlekłej, a nie śmiertelnej.

Rak jajnika dotyka ok. 3,5 tys. Polek rocznie. Ryzyko jego występowania wyraźnie rośnie u kobiet, które posiadają mutacje w zakresie genów BRCA1 i BRCA2. Według różnych statystyk, chore z mutacją stanowią ok. 20-25% wszystkich pacjentek zmagających się

z tym nowotworem. Nowoczesne leczenie inhibitorem PARP dla tej grupy chorych jest w Polsce refundowane od kilku lat. Jednak pozostałe 75-80% pacjentek nie mogło dotychczas liczyć na podobny standard leczenia wyłącznie ze względu na brak mutacji genetycznej. Jednocześnie statystyki dotyczące raka jajnika w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej pokazywały, że umieralność na ten nowotwór w naszym kraju jest nawet o 15 punktów procentowych wyższa. Objęcie refundacją nowej terapii pozwoli nam dołączyć do 19 innych państw UE, które zapewniają chorym nowoczesne leczenie bez względu na występowanie mutacji BRCA1/BRCA2, i zapewni wyraźną poprawę sytuacji wielu chorych.