Sprawy SIM-u i budowy mieszkań przy ul. Konarskiego nabierają tempa

28 grudnia br. w Przemyślu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Południe”. Wzięli w nim udział prezydenci Przemyśla Wojciech Bakun i zastępca prezydenta Mielca Paweł Pazdan, zastępca burmistrza Ustrzyk Dolnych Michał Wnuk, wójt Medyki Marek Iwasieczko oraz zarząd Spółki.

Podczas spotkania, wspólnicy wnieśli aportem nieruchomości do Spółki, zgodnie z umową, która została podpisana 28 kwietnia br. Miasto Sanok wniosło działkę przy ul. Konarskiego, gdzie planujemy wybudować 4 bloki mieszkalne z ok. 70 mieszkaniami – komentuje burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski uczestniczący w Zgromadzeniu  – Podpisałem też decyzję o przeniesieniu praw ustalających warunki zabudowy dotyczącej budowy czterech budynków wielorodzinnych przy ul. Konarskiego w Sanoku na SIM Południe Sp. z o.o. – dodaje burmistrz.

Decyzja podpisana przez burmistrza 30 grudnia br. w Urzędzie Miasta w
Sanoku umożliwia prezesowi Spółki Adamowi Drozdowi na przystąpienie do
zaprojektowania obiektów oraz szybkiej realizacji inwestycji, na którą
czekają przede wszystkim młodzi mieszkańcy Sanoka.

Przypomnijmy, 10 lutego br. radni podjęli uchwałę ws. wyrażenia zgody na
utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z
siedzibą w Przemyślu i złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w
spółce. W marcu br. samorząd otrzymał decyzję o przyznaniu 3 000 000 zł
na budowę nowych mieszkań przy ul. Konarskiego. 28 kwietnia w Krakowie
wspólnie z prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości z siedzibą w
Warszawie Michałem Sroką i samorządowcami Przemyśla, Mielca, Ustrzyk
Dolnych oraz Medyki, burmistrz Sanoka podpisał umowę o zawiązaniu
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Południe” w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu. Uchwałą Rady
Miasta wniesiono przez Miasto Sanok wkład do Spółki w postaci prawa
własności nieruchomości.

Po tym żmudnym czasie dokonywania formalności, przychodzi wreszcie czas
na konkretne działania. Pierwszym krokiem jest opracowanie projektu
budowlanego. Sanok jest o tyle w dobrej sytuacji, że na wyznaczonym
terenie pod budownictwo wielomieszkaniowe ma już wydaną decyzję
ustalającą warunki zabudowy i przeprowadzone są ekspertyzy geologiczne.

Źródło: UM