Złota Dziesiątka 2021 – Julita Krawiec zwyciężczynią plebiscytu

Pierwszy kwietniowy numer Tygodnika Sanockiego już w sprzedaży. W najnowszym numerze poruszyliśmy wiele interesujących tematów:

– weekend pomocy dla Ukrainy w skansenie
– procedura poszerzenia miasta – radni podjęli uchwałę
– nowe cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
– ciekawsza oferta w centrum miasta
– „Łemkowska Odyseja” Andrzeja Priadki
– wspomnienie o Barbarze Bandurce
– zaproszenie na niedzielę palmową w skansenie
– sukcesy sanockich muzyków
– e-karta w komunikacji miejskiej
– problematyczne płatności za parking
– sarny niszczą uprawy
– trwają prace remontowe przy ul. Białogórskiej
– drukarki 3D w sanockich podstawówkach
– tylko zwierzęta nie zaśmiecają natury – bądź jak zwierzę
– upamiętnienie Stanisława Kawskiego

oraz stałe rubryki sportowe, krzyżówka, recenzje książek, zaadoptuj zwierzaka.

Zapraszamy do punktów sprzedaży.