Bezpłatne nadanie paczek humanitarnych do Ukrainy o wadze do 20 kg

Od 1 kwietnia br. Poczta Polska umożliwiła bezpłatne nadanie paczek EMS o masie do 20 kg do adresatów w Ukrainie. Zawartość przesyłek mogą stanowić wyłącznie przedmioty o charakterze pomocy humanitarnej. Inicjatywa jest częścią akcji Poczty Polskiej „POMOC UKRAINIE”.

Poczta Polska, w ramach akcji wsparcia dla zaatakowanego sąsiada „POMOC UKRAINIE”, od 1 kwietnia br. zwalnia z opłat paczki międzynarodowe EMS na Ukrainę o wadze do 20 kg. Aby przesyłka mogła zostać przyjęta bez opłaty, musi spełniać określone warunki. Niezbędne jest umieszczenie na stronie adresowej oznaczenia w postaci nalepki, napisu lub nadruku hasła „HUMANITARIAN AID”. Wartość użytkowa przesyłanych przedmiotów w paczce nie może przekraczać równowartości kwoty 100 euro. Adresatem paczki może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W czasie trwania akcji istnieje możliwość nadania jednej bezpłatnej przesyłki EMS z pomocą humanitarną. Lista placówek świadczących usługę EMS dostępna jest na stronie internetowej Poczty Polskiej.

Akcja „POMOC UKRAINIE” obejmuje również opłaty z tytułu zwrotu do nadawcy niedoręczonej na Ukrainie przesyłki EMS nadanej w ramach akcji.
– Poczta Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wspiera naszego wschodniego sąsiada na wszelkie dostępne nam sposoby. Adresatami naszego wsparcia są zarówno ukraińskie instytucje, takie jak PrivatBank czy UkrPoshta, jak i zwykli ludzie. Wysłaliśmy już na Ukrainę kilka transportów z darami, pomagamy także przybyłym do Polski uchodźcom udostępniając miejsca noclegowe. Obecna decyzja Spółki dotycząca zwolnienia z opłat przesyłek z pomocą humanitarną umożliwi zwiększenie skali pomocy przekazywanej bezpośrednio do tych, którzy zdecydowali się pozostać w owładniętym wojną kraju – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.
Ze względu na prowadzone działania wojenne nie wszystkie terytoria Ukrainy są obecnie obsługiwane przez operatora pocztowego w tym kraju. Aktualne informacje zamieszczane są przez Pocztę Ukrainy pod linkami: https://offices.ukrposhta.ua/ oraz https://offices.ukrposhta.ua/assets/ukrposhta-possible.png
Zawartość przesyłek mogą stanowić wyłącznie rzeczy służące pomocy humanitarnej, z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym. W przypadku nadania przesyłek EMS ponad określony limit Poczta Polska pobierze opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dla klientów indywidualnych.
Zwolnienie z opłaty za wysłanie pierwszej paczki EMS z najpotrzebniejszymi przedmiotami na Ukrainę wpisuje się w szerszy katalog wsparcia, jakiego Spółka udziela naszemu zaatakowanemu sąsiadowi. Wcześniej, 25 marca, zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o zwolnieniu z opłaty pocztowej przesyłek z pomocą humanitarną dla Ukrainy spoza Unii Europejskiej, kierowanych do chełmskiego magazynu POL-CEL. Dzięki uzgodnieniom władz Spółki z Ministerstwem Finansów, do 30 czerwca br. tego typu paczki nie będą także podlegać w Polsce należnościom celno-podatkowym.

Poczta Polska wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. W uzgodnieniu z Pocztą Ukrainy, Poczta Polska przejęła m.in. rolę łącznika UKRPOSHTA w międzynarodowym ruchu pocztowym. Spółka przystąpiła także do rządowego programu pomocy, oddając do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych m.in. swoją bazę noclegową w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych oraz w hotelu pracowniczym, pojazdy do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce i do transportów na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W ramach pomocy Poczta Polska przekazała także darowiznę w postaci siedmiu opancerzonych bankowozów przeznaczonych do przewozu gotówki dla ukraińskiego banku – PrivatBank. Spółka podarowała także – urzędom miejskim i Caritas – kartony do zbiórki darów. Udostępniła także powierzchnie magazynowe, również na potrzeby Caritas. Poczta Polska zgłosiła także gotowości do zaoferowania uchodźcom miejsc pracy (pierwsze rekrutacje są już w toku), w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

Spółka włączyła się również w kampanię informacyjną dotyczącą strony pomagamukrainie.gov.pl oraz w kampanię informacyjną MON „Walka z dezinformacją”. Ponadto organizowane są zbiórki koleżeńskie wśród pracowników firmy. Do tej pory do regionalnych punktów recepcyjnych i magazynów trafiło kilkadziesiąt palet z rzeczami aktualnie najpotrzebniejszymi uchodźcom. Fundacja „Pocztowy Dar” uruchomiła także specjalne subkonto do wpłat na pomoc dla Ukrainy 36 1320 1104 3014 4239 2000 0005. Za wszystkie wpłacone na nie środki kupowane są produkty dołączane do kolejnych transportów.