Miejscy strażnicy uratowali borsuka

W Wielki Czwartek nietypowe zgłoszenie wpłynęło do Dyżurnego Straży Miejskiej w Sanoku. Na ul. Okrzei właściciele jednej z posesji (pustostanu) odkryli, że w jednej ze studzienek technicznych głębokiej na ok. 1,5 m utknął borsuk. Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze, którzy potwierdzili zgłoszenie. Działania ewakuacji zwierzęcia z pułapki były na bieżąco konsultowane z lekarzem weterynarii z Fundacji „Bieszczadziki” w Bukowsku.

Strażnikom udało się bezpiecznie wyciągnąć zwierzę z otworu i umieścić w klatce transportowej. Po kilkudziesięciu minutach borsuk cały i zdrowy został wypuszczony na terenach zielonych w okolicach Sanu.