Wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny wprowadza zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego

RAMIĘ W RAMIĘ WOBEC KRYZYSU

Jedną ze zmian wprowadzonych wraz z nową ustawa o obronie ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r. jest powierzenie WOT niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Realizacja dotychczas powierzanych przez wojewodę zadań w tym zakresie pokazała, że żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT są „zawsze gotowi i zawsze blisko”, by stawać ramię w ramię wobec kryzysu z mieszkańcami naszego regionu.

Podkarpaccy Terytorialsi od 5 lat istnienia 3. Podkarpackiej Brygady OT brali udział w licznych akcjach o charakterze przeciwkryzysowym: pandemia, powodzie, poszukiwania zaginionych osób, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, czy wsparcie podmiotów przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Pomoc w sytuacjach kryzysowych lub klęsk żywiołowych w stałych rejonach odpowiedzialności 3. Brygady Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu to jeden z celów i część misji naszej formacji, która jest stawiana na pierwszym miejscu. Lokalni Terytorialsi udowodnili wielokrotnie swoją godną naśladowania postawą i chęcią niesienia pomocy w trudnym czasie kryzysu, że są gotowi do obrony i wsparcia lokalnych społeczności.

Wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny wprowadza zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej przejął odpowiedzialność za „planowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków”. Do zakresu odpowiedzialności w opisanych działaniach należy również między innymi udział w akcjach poszukiwawczych, ratunkowych, a także z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dowódca WOT został tym samym Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT zastąpił w opisywanym zakresie dotychczasowego szefa WSzW. Zapisy nowej ustawy nadają bowiem kompetencje koordynatorów na szczeblu wojewódzkim dowódcom brygad OT. W tym zakresie płk Michał Małyska zapewnia, że będzie ściśle współpracował z wojewodą podkarpackim panią Ewą Leniart.

Jako dowódca brygady mogę zapewnić, że będziemy ściśle współpracować z Wojewodą Podkarpackim, by zapewnić mieszkańcom naszego regionu należyte wsparcie w czasie każdego kryzysu, z którym przyjdzie nam się zmierzyć – mówi płk Michał Małyska, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Tekst: st. szer. Magdalena MAC

Foto: 3PBOT