Utrudnienia na ul. Jasnej

 

RYMTAR Spółka z o. o. z Rymanowa Zdroju – informuje, że od dnia
04. 05. 2022 r. do 31.08.2022 r. w związku z wykonywaniem prac drogowych – prace przy nawierzchni ulicy Jasnej w Sanoku będą występować utrudnienia  na dojeździe do posesji.