Partnerskie działania na rzecz obronności

Partnerskie działania na rzecz obronności

 

14 czerwca_ 2022 Podpisanie porozumienia 3.PBOT
PODKARPACCY TERYTORIALSI BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ ZE ZWIĄZKIEM STRZELECKIM „STRZELEC” JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

W dniu 14 czerwca br. podpisane zostało porozumienie o współpracy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. “Pług” a Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Potwierdza to partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Celem podpisania umowy są wspólne działania na rzecz obronności, a także upowszechniania wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

Podkarpacka Brygada OT podpisała porozumienie z organizacją, która posiada umiejętności i wiedzę, działając według najwyższych standardów, czyli Komendą Główną Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.

-Zawarcie porozumienia ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego stwarza nam możliwości do rozwijania postaw proobronnych, patriotycznych oraz wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, które zachęcą młodzież do służby we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych – powiedział płk Michał Małyska, dowódca 3.PBOT

Związek Strzelecki należy do organizacji proobronnych i społeczno-wychowawczych. Organizacje tego typu odegrały ważną rolę w przygotowaniach do odzyskania przez Polskę Niepodległości i jeszcze przed Wielką Wojną w latach 1914-1918, potem przez uczestnictwo Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej na froncie rosyjskim oraz w pracy konspiracyjnej na Wschodzie. W wolnej Ojczyźnie brały one udział w walkach o granice, jak również przygotowywały młodzież w dziedzinach przysposobienia wojskowego i wychowania obywatelskiego, mając za cel zapewnienie Polsce bezpieczeństwa.

Obecnie Komenda Główna ZS JP w Rzeszowie jest największą organizacją o charakterze proobronnym w Polsce. Skupia 56 jednostek strzeleckich w całej Polsce także z Ukrainy i Irlandii.
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego kontynuuje tradycje przedwojennych formacji proobronnych. Powstałe na początku ubiegłego wieku, odegrał ogromną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Strzelcy zawsze łączyli wychowanie patriotyczne z pracą na rzecz społeczeństwa.
– Obie strony łączy niewątpliwie miłość do Ojczyzny i polskiej tradycji, ważnym czynnikiem jest wola służby państwu polskiemu – swoją wdzięczność i gratulacje złożyła pani Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.
Wzajemne wsparcie i zaangażowanie, wspólny dialog i współpraca pozwoli na współdziałanie na rzecz naszej społeczności. Działalność Związku Strzeleckiego z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej wesprze inicjatywę wychowania patriotyczno–obywatelskiego, zwłaszcza w pracy z młodzieżą i dziećmi – orlętami.
-Duża część kadry Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jest jednocześnie żołnierzami 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – formalizację umowy podsumował Marek Matuła, komendant główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Tekst:
st. szer. Magdalena MAC
p.o. Oficer Prasowy 3PBOT