Uwaga! Ważny komunikat! Niedźwiadek obecnie jest w okolicach Lisznej!

W związku z obawami mieszkańców wywołanymi błąkającą się w centrum Sanoka młodą niedźwiedzicą przekazujemy następujące informacje:

0dłączona od matki młoda niedźwiedzica (o wadze ok 60 kg) penetruje siedliska ludzkie na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego od kilku miesięcy. Jedyną metodą zabezpieczenia ludności jest odstraszanie młodego zwierzęcia, do tej czynności została powołana grupa specjalistów, która działa pod ścisłym nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Monitorowane zwierzę jest zaopatrzone w specjalną obrożę umożliwiającą jego ciągłą lokalizację. Grupa specjalistów ciągle śledzi przemieszczanie się niedźwiedzicy, a w przypadku zbliżania się do terenów mieszkalnych zajmuje się jej odstraszaniem. Czynności te będą kontynuowane do momentu, aż zwierzę wyrobi w sobie naturalny lęk przed człowiekiem.

W przypadku natknięcia się na niedźwiedzicę powinniśmy zachować spokój, powoli się wycofać lub odsunąć z linii przejścia niedźwiedzia, nie patrzeć w oczy zwierzęciu. Jeżeli już jesteśmy bezpieczni, powinniśmy powiadomić służby. Jeżeli zwierzę tylko było widziane blisko zabudowań, to należy fakt ten zgłosić pod nr 112.

Niedźwiadek obecnie jest w okolicach Lisznej (mapka) – zielony punkt:

Niedźwiedź w Sanoku. Wczoraj był na ul. Szopena, dziś wędruje lasami na wschód