Dzień otwarty w sanockim ZUS-ie

 

Jeśli chcesz skorzystać z porad ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, Powiatowego Urzędu Pracy oraz ZUS zapraszamy 6 września br. w godz. 9.00-11.00 do Inspektoratu ZUS w Sanoku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wzorem lat ubiegłych organizuje „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”. Celem wydarzenia jest upowszechnianie wiedzy i informacji
z zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz uaktywnienie i integracja osób
z niepełnosprawnościami.

6 września 2022 r. wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Sanoku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.

Będą oni udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, tj. zasad przyznawania renty socjalnej, świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, renty z tytuły niezdolności do pracy. Poinformują o uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, a także o programach profilaktycznych realizowanych przez NFZ. Doradzą również jak efektywnie szukać pracy i optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji. Eksperci powiedzą o różnych formach dofinansowania ze środków PFRON. Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie Informatora dla Osób Niepełnosprawnych oraz inne materiały informacyjne.

Zapraszamy 6 września br. w godzinach 9.00-11.00 do Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy.

Wojciech Dyląg

Regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Dzień otwarty w sanockim ZUS-ie