Utrudnienia na ulicy Kościuszki

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od dnia 19. 09. 2022 r. (poniedziałek) zostaną rozpoczęte roboty związane z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Kościuszki w Sanoku. Prace będą realizowane dwuetapowo:

  • Etap I (od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sikorskiego): planowany termin realizacji od 19.09.2022 r. do 07.10.2022 r.

  • Etap II (od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sienkiewicza): planowany termin realizacji od 10.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu przy całkowitym zamknięciu ww. odcinków drogi dla ruchu kołowego.

Prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

W związku z prowadzonymi pracami montażowymi wystąpią przerwy w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Kościuszki na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego. O terminie planowanych przerw w dostawie wody będziemy informować na bieżąco w miarę postępu robót.

Za utrudnienia przepraszamy !