ZAWODY UŻYTECZNO-BOJOWE „RECON CLASH-22” WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W BIESZCZADACH

W dniach 10 -15 października 2022 r. żołnierze z Polski, USA oraz Estonii, wezmą udział w zawodach użyteczno-bojowych sekcji lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pk. „Recon Clash-22” w Bieszczadach.

 

W zawodach użyteczno-bojowych sekcji lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pk. „Recon Clash-22”, organizowanych przez 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej przy wsparciu Centrum Szkolenia WOT, uczestnictwo potwierdziło szesnaście dwunastoosobowych drużyn. Wśród nich, przenosząc tym samym zmagania na arenę międzynarodową, znajdują się reprezentacje z pododdziałów wojsk sojuszniczych: 101 Dywizja Powietrznodesantowa (ang. 101 ABDiv US) stacjonująca na terenie województwa Podkarpackiego oraz reprezentacja z Kaitseliit (ang. EDL), będąca odpowiednikiem Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce. W zawodach wezmą udział także pododdziały z wojsk operacyjnych: 21BSP, 25BKPow oraz 19BZ.

Zawody użyteczno-bojowe pk. „Recon Clash-22” prowadzone będą w formule pętli taktycznej trwającej pięć dni. Każda z sekcji otrzyma zadanie realizacji patrolu w terenie czasowo zajętym przez przeciwnika, przenikając między kilkunastoma punktami kontrolnymi. Na punktach kontrolnych w narzuconym reżimie czasowym, żołnierze będą  musieli wykazać się umiejętnościami taktycznymi zgodnymi z procedurami NATO, strzeleckimi oraz wysokim poziomem sprawności fizycznej. Podczas rywalizacji, drużyny pokonają pieszo około 130 kilometrów w ciężkim terenie górzystym. Na poszczególnych punktach kontrolnych sędziowie będą oceniać wykonanie zadania indywidualnie lub zespołowo.

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego pododdziału pod względem wyszkolenia bojowego, a także wzmocnienie relacji współpracy międzynarodowej. Ważnym aspektem zawodów, jest również kształtowanie odporności na długotrwałe obciążenie psychofizyczne.

Uroczyste rozpoczęcie zawodów odbędzie się 11 października o godz. 9:00, natomiast oficjalne zakończenie będzie miało miejsce 15 października o godz. 20:00 na wojskowym placu ćwiczeń Łomna.

***

Tekst: ppor. Magdalena Mac Rzecznik prasowy 3PBOT

Grafika: 3PBOT