Ostatnie dni na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił w kraju dotąd ok. 4,5 mln świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”, a łączna kwota wypłaconych środków przekroczyła już 1,3 mld zł. Wnioski można składać do 30 listopada.

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” złożono na Podkarpaciu już dla ponad 250 tys. dzieci a łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 73 mln zł – informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Jak dodaje, w ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Pieniądze te można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki „Dobry start”.

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim