Odśnieżanie w Sanoku – wykaz ulic przynależnych do Miasta

Poniżej zostały wyszczególnione ulice, chodniki i place, których odśnieżanie należny do obowiązków Miasta Sanoka. Uwagi dotyczące odśnieżania tych ulic należy zgłaszać pod nr. telefonu: 510-816-186 lub 511-659-022

 

Chodniki, place i parkingi utrzymywane przez Gminę Miasta Sanoka w okresie zimowym:

 • Plac Rynek, Plac św. Jana, ul. Grodka         – 7572m2
 • chodnik przy ul. Łaziennej na odcinku od wjazdu na plac hotelu „Sanvit”
  do windy Urzędu Miasta – 85m2
 • chodnik przy ul. Zamkowej po obu stronach jezdni – 768m2
 • Plac św. Michała wraz z chodnikami – 1870m2
 • Plac Harcerski obok ul. Mickiewicza – 1000m2
 • chodnik przy ul. Grzegorza po obu stronach jezdni – 1030m2
 • plac przy ul. 3 Maja, część ulicy Piłsudskiego, ul. Franciszkańska (deptak)
  – 2060m2
 • chodnik pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Grzegorza (przejście pomiędzy budynkami)  – 70m2
 • chodnik pomiędzy Rynkiem a ul. Franciszkańską (przejście pomiędzy budynkami)         – 100m2
 • chodnik przy ul. Piłsudskiego po obu stronach jezdni – 1448 m2
 • chodnik przy ul. Wałowa po obu stronach jezdni – 380 m2
 • chodniki przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Ks. Prałata Adama Sudoła po obu
  stronach jezdni – 280m2
 • ul. Schody Zamkowe – 350m2
 • ul. Schody Serpentyny – 168m2
 • ul. Schody Balowskie – 625m2
 • ul. Schody Franciszkańskie – 450m2
 • ul. Żydowska – 350m2
 • chodnik przy ul. Sobieskiego po obu stronach jezdni – 861m2
 • chodnik przy ul. Lenartowicza  po obu stronach jezdni – 250m2
 • chodnik przy ul. Sokoła po obu stronach jezdni – 150m2
 • chodnik przy ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni – 2400m2
 • chodnik przy ul. Mickiewicza po obu stronach jezdni do skrz. z ul. Staszica
  z wyłączeniem wyznaczonej strefy płatnego parkowania na chodniku przy budynku Mickiewicza 3,5,7 oraz Kościuszki 22  od strony ul. Mickiewicza – 2033m2
 • chodnik przy ul. Kościuszki po obu stronach jezdni z wyłączeniem wyznaczonych stref płatnego parkowania na chodniku przy budynkach Kościuszki 5,9,10,11,12,25,31,34         – 2032 m2
 • chodnik przy ul. Sienkiewicza po obu stronach jezdni na odcinku od
  ul. Kościuszki do skrz. z ul. Słowackiego – 1227 m2
 • chodnik przy ul. Feliksa Gieli po obu stronach jezdni od skrz. z ul. Kościuszki do zjazdu na parking przed budynkiem nr 11 – 200 m2
 • chodnik pomiędzy ul. Feliksa Gieli a ul. Daszyńskiego (poniżej szaletów)
  – 160 m2
 • chodnik przy ul. Daszyńskiego po obu stronach jezdni do skrz. z ul. Słowackiego oraz na odcinku  przy terenie zielonym przy skrz. z ul. Jagiellońską   – 1450 m2
 • chodnik przy ul. Jagiellońskiej po obu stronach jezdni – 3652 m2
 • chodnik łączący ul. Kolejową z ul. Ogrodową – 180 m2
 • chodnik łączący ul. Jagiellońską z ul. Kochanowskiego (pomiędzy hotelem
  a potokiem Płowieckim i sklepem Huskwarna) – 58 m2
 • chodnik przy ul. Podgórze po lewej stronie jezdni na odcinku od ul. Schody
  Franciszkańskie do ul. Schody Zamkowe – 400 m2

 

 

 • chodnik przy ul. Rybickiego po obu stronach jezdni wraz z chodnikiem prowadzącym na punkt widokowy –           696m2
 • ścieżka rowerowa przy ul. Rybickiego (przy rzece San) – 2540m2
 • plac przy ul. Krakowskiej (nawrót autobusowy) – 840 m2
 • chodnik przy ul. Wyspiańskiego – 1160 m2
 • chodnik przy ul. Świętojańskiej – 460  m2
 • chodnik przy ul. Poetyckiej – 485 m2
 • chodnik przy ul. Łany – 630 m2
 • chodnik przy ul. Dąbrowickiej – 420 m2
 • chodnik przy ul. Kawczyńskiego po obu stronach jezdni – 600 m2
 • chodnik przy ul. Lipińskiego prawa strona na odcinku od przejazdu kolejowego do wjazdu do przychodni zdrowia – 200 m2
 • chodnik przy ul. Lipińskiego po obu stronach drogi na odcinku o  wjazdu
  do składu złomu do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą – 300 m2
 • chodnik przy ul. Kościelnej prawa strona (od wjazdu do Caritasu do skrz.
  ul. Stolarską) – 40 m2
 • chodnik przy ul. Rzemieślniczej (obok parkingu od ul. Lipińskiego do potoku oraz przy skrz. z ul. Kawczyńskiego ) – 116 m2
 • ulica dojazdowa i parking od ul. Błonie – 690 m2
 • chodnik przy ul. Kochanowskiego wzdłuż budynku przedszkola – 120 m2
 • chodnik przy ul. Kochanowskiego i ul. Prugara Ketlinga na  odcinku od skrz.
  z ul. Błonie do skrz. z ul. Lwowską od strony pawilonu – 660 m2
 • chodnik przy ul. Prugara Ketlinga od skrz. z ul. Ogrodową do bramy wjazdowej na posesję prywatą  nr 42a – 135 m2
 • chodnik przy ul. Ogrodowej od skrz. z ul. Prugara Ketlinga do parkingu – 148
 • chodnik przy ul. Prugara Ketlinga od skrz. z ul. Zieloną do skrz. z ul. Lwowską od strony  budynku komunalnego – 230 m2
 • chodnik wzdłuż potoku Płowieckiego wraz z  kładką nad potokiem – 1575 m2
 • chodnik przy ul. Błonie przy przedszkolu – 65 m2
 • chodnik przy ul. Al. Wojska Polskiego  po obu stronach jezdni z wyłączeniem
  chodnika przy budynku SSM nr 4 – 715 m2
 • schody łączące ul. Kołłątaja z ul Szklaną – 67 m2
 • ulica dojazdowa od skrz. z ul. Daszyńskiego  koło przychodni zdrowia Naftamed wraz z kładką nad potokiem Płowieckim – 112 m2
 • chodnik przy ul. Stawiska -1180m2
 • parking przy ul. Rymanowskiej (powyżej przedszkola) – 625m2
 • chodnik po jednej stronie przy ul. Białogórskiej od ronda  do końca zieleńca – 2000 m2
 • parking i droga dojazdowa do budynków przy ul. Langiewicza 9-7oraz chodnik pomiędzy budynkiem Traugutta 17a i 11 – 2418 m2
 • ulica pomiędzy ul. Traugutta a ul. Poprzeczną (bez parkingu ) – 275 m2
 • chodnik pomiędzy ul. Poprzeczną a ul. Mickiewicza (przy zieleńcu) – 286 m2
 • chodnik przy ul. Kwiatowej (przy dawnej „Sanoczance”) – 130 m2
 • chodnik przy ul. Krasińskiego (przy dawnej „Sanoczance”) – 130 m2
 • chodnik od ul. Gorazdowskiego do kościoła (biegnący przez zieleniec)
  – 100 m2
 • chodniki wzdłuż zieleńca przy budynku SSM nr 39 pomiędzy ul. Jana Pawła II a Szkołą podstawową nr 4 – 100 m2
 • ulica przed  blokiem Cegielniana 34  (bez parkingu) – 600 m2
 • chodnik przy ul. Langiewicza przy ogródku Jordanowskim – 450 m2
 • chodnik przy ul. Sadowej po obu stronach – 2600 m2
 • chodnik przy ul. Kiczury przy Cmentarzu Centralnym – 100 m2
 • chodnik przy ul. Cegielnianej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II
  do sklepu PSS – 220 m2
 • chodnik przy ul. Traugutta na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do skrz.
  z ul. Staszica (od strony stadionu) – 100m2
 • chodnik przy ul. Witkiewicza po obu stronach jezdni od  działki o nr. ewid. 58/165 do skrz. z ul. Wyspiańskiego – 688 m2
 • chodnik przy ul. Zamenhofa, Norwida – 560 m2
 • chodnik przy ul. Staffa, Prusa, Kasprowicza – 1319m2
 • chodnik przy ul. Kiczury na odcinku od wjazdu na posesję nr 52 do wjazdu na
  posesję nr 69   – 185m2
 • chodnik przy ul. Słowackiego przy działkach mienia komunalnego o nr. ewid.
 • 1534/3, 326/2, 327/2, 328/2, 1520/8, – 200m2
 • chodnik przy ul. Piastowskiej – 2566 m2
 • chodnik przy ul. Pomorskiej – 1340m2
 • chodnik przy ul. Pomorskiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do przejazdu kolejowego – 50m2
 • chodnik przy ul. 1000-lecia – 1293m2
 • ścieżka rowerowa przy ul. Stawiska – 1220m2
 • chodnik przy ul. Karpackiej – 170m2
 • chodnik przy ul. Biała Góra po obu stronach jezdni – 260m2
 • – ul. Iwaszkiewicza – chodnik o pow.1000m2, ścieżka pieszo rowerowa o pow. 25m2,
 • – ul. Struga – chodnik o pow. 320m2,
 • – ul. Rataja – chodnik o pow. 970m, ścieżka pieszo rowerowa o pow. 270m2

 

Drogi utrzymywane przez Gminę Miasta Sanoka w okresie zimowym:

 

ulica                  długość    dzielnica

1 Wojska Polskiego 1050/18 Błonie

2 Szwajcarii      dr.764/14     Błonie

3 Akacjowa                   294      Posada

4 Armii Krajowej          333      Wójtostwo

5 Asnyka                       235      Dąbrówka

6 Baczyńskiego             174      Dąbrówka

7 Batalionów Chłopskich 330   Dąbrówka

8 Biała Góra                  531      Wójtostwo

9 Bliska                          152      Wójtostwo

10 Bluszczowa                97        Wójtostwo

11 Błonie                         139      Błonie

12 Boczna                        124      Śródmieście

13 Bojko                          233      Dąbrówka

14 Bracka                        154      Olchowce

15 Broniewskiego            118      Dąbrówka

16 Brzechwy                   246      Dąbrówka

17 Brzozowa                   156      Dąbrówka

18 Cegielniana                 906      Wójtostwo

19 Ceramiczna                 395      Posada

20 Cerkiewna                  144      Śródmieście

21 Chabrów                     96        Wójtostwo

22 Chełmońskiego           249      Olchowce

23 Cicha                          312      Śródmieście

24 Ciepła                         80        Zatorze

25 Cmentarna                  418      Posada

26 Czysta                         161      Wójtostwo

27 Dąbrowiecka              303      Dąbrówka

28 Dąbrowskiej               106      Dąbrówka

29 Dembowskiego           108      Wójtostwo

30 Deszczowa                 117      Olchowce

31 Didura                        162      Dąbrówka

32 Drzymały                    417      Zatorze

33 1253/7,1253/8,1253/9 322 Błonie (koło składu opału dawnego Stomil)

34 Dworska                     326      Dąbrówka

35 Działkowa                  785      Posada

36 Fastnachta                  209      Dąbrówka

37 Feliksa Gieli               409      Śródmieście

38 Franciszkańska           47        Śródmieście

39 Fredry                         109      Dąbrówka

40 Gajowa                       2808    Olchowce

41 Gałczyńskiego            200      Olchowce

42 Bema                   474      Dąbrówka

43 Prugara – Ketlinga 294  Błonie

44 Sikorskiego         292      Śródmieście

45 Glinice                                    673      Dąbrówka

46 Głogowa                     259      Dąbrówka

47 Głowackiego              1338    Zatorze

48 Gorazdowskiego        102      Wójtostwo

49 Goslara                       273      Wójtostwo

50 Górna                          125      Zatorze

51 Graniczna                   232      Dąbrówka

52 Grunwaldzka              245      Śródmieście

53 Grzegorza                   122      Śródmieście

54 Hetmańska                  182      Olchowce

55 Heweliusza                 337      Wójtostwo

56 Iwaszkiewicza            510      Dąbrówka

57 Jabłoni                        123      Wójtostwo

58 Jagodowa                   389      Zatorze

59 Jana III Sobieskiego   459      Śródmieście

60 Jarzębinowa                280      Dąbrówka

61 Jasińskiego                  279      Posada

62 Jasna                           396      Śródmieście

63 Jaśminowa                  282      Wójtostwo

64 Jesienna                      193      Posada

65 Jezierskiego                255      Zatorze

66 Jodłowa                      316      Wójtostwo

67 Jordana                       121      Zatorze

68 Joselewicza                 286      Śródmieście

69 Kaczkowskiego          204      Dąbrówka

70 Kalinowa                    777      Dąbrówka

71 Kamienna                   115      Wójtostwo

72 Karpacka                    520      Posada

73 Kasprowicza               426      Dąbrówka

74 Kasprzaka                   135      Posada

75 Kasztelańska               255      Olchowce

76 Kawaleryjska              80        Olchowce

77 Kawczyńskiego          257      Posada

78 Kazimierza Wielkiego 120    Śródmieście

79 Kenara                        653      Zatorze

80 Kiczury                       1700    Wójtostwo

81 Kluski                         314      Posada

82 Kmicica                      253      Olchowce

83 Kochanowskiego        530      Błonie

84 Kolberga                     204      Dąbrówka

85 Kolorowa                    411      Olchowce

86 Kołłątaja                     440      Posada

87 Konarskiego               421      Zatorze

88 Kopernika                   158      Wójtostwo

89 Korczaka                    379      Olchowce

90 Kosynierów                381      Olchowce

91 Kółkowa                     723      Olchowce

92 Krasińskiego               412      Wójtostwo

93 Królowej Jadwigi       179      Olchowce

94 Krótka                        133      Olchowce

95 Krucza                        338      Dąbrówka

96 Krzywa                       71        Śródmieście

97 Krzyżanowskiego       144      Dąbrówka

98 Gorazdowskiego   649      Zatorze

99 Prałata Adama Sudoła 45 Śródmieście

100 Szypuły                 163      Dąbrówka

101 Wołka                    291      Posada

102 Kujawska                    278      Dąbrówka

103 Kwiatowa                   438      Wójtostwo

104 Langiewicza               528      Wójtostwo

105 Legionów Polskich     80        Dąbrówka (60/4,60/6)

106 Lenartowicza              123      Śródmieście

107 Leszczynowa              477      Dąbrówka

108 Leśmiana                    258      Dąbrówka

109 Leśna                          230      Posada

110 Lewakowskiego         131      Dąbrówka

111 Liliowa                       128      Wójtostwo

112 Lipowa                       156      Posada

113 Lisowskiego               176      Dąbrówka

114 Łany                           1615    Posada

115 Łazienna                     125      Śródmieście

116 Łączna                        204      Olchowce

117 Maków                       94        Wójtostwo

118 Malinowa                    235      Zatorze

119 Malownicza                466      Olchowce

120 Mała                            120      Olchowce

121 Małopolska                 141      Dąbrówka

122 Matejki                       383      Śródmieście

123 Mazowiecka               384      Dąbrówka

124 Mazurska                    160      Dąbrówka

125 Murarska                    110      Posada

126 Mieszka I                    172      Olchowce

127 Międzybrodzka          615      Wójtostwo

128 Miłosza                       125      Dąbrówka

129 Młynarska                   1041    Wójtostwo

130 Mniszek-Tchorznickiego 84  Śródmieście

131 Modrzewiowa            339      Wójtostwo

132 Mokra                         310      Dąbrówka

133 Mostowa                     430      Olchowce

134 Naftowa                     278      Dąbrówka

135 Najświętszej Marii Panny 694 Dąbrówka

136 Nałkowskiej                484      Dąbrówka

137 Narożna                      143      Olchowce

138 Nastrojowa                 143      Olchowce

139 Niecała                        218      Zatorze

140 Niedzielskiego            239      Zatorze

141 Norwida                     206      Dąbrówka

142 Nowa                          317      Posada

143 Ogrodowa                  486      Błonie

144 Okołowiczówka         495      Dąbrówka

145 Okrężna                      301      Olchowce

146 Okrzei                         434      Posada

147 699/1                       254     Dąbrówka

148 Olchowiecka               450      Olchowce

149 Opłotki                       85        Błonie

150 Orzechowa                 190      Śródmieście

151 Orzeszkowej               157      Śródmieście

152 Osiedle                       116      Zatorze

153 Padlewskiego             153      Wójtostwo

154 Parkowa                      174      Śródmieście

155 Pawia                          150      Olchowce

156 Piastowska                  1302    Dąbrówka

157 Piękna                         122      Olchowce

158 Pigonia                        143      Dąbrówka

159 Piłsudskiego               227      Śródmieście

160 Plac Św. Michała        114      Śródmieście

161 Plater                          192      Śródmieście

162 Płowiecka                   722      Zatorze

163 Podlaska                     261      Dąbrówka

164 Podmiejska                 980      Olchowce

165 Poetycka                     259      Olchowce

166 Pogodna                     330      Zatorze

167 Pollaka                        225      Dąbrówka

168 Polna                           681      Śródmieście

169 Południowa                150      Śródmieście

170 Pomorska                    772      Dąbrówka

171 Poprzeczna                 265      Wójtostwo

172 Porcelanowa               582      Posada

173 Poziomkowa               198      Zatorze

174 Prochaski                    137      Dąbrówka

175 Prosta                          173      Olchowce

176 Prusa                           233      Dąbrówka

177 Przelotowa                  169      Błonie

178 Przodowników           177      Olchowce

179 Przytulna                    136      Olchowce

180 Pszenna                       129      Zatorze

181 Rataja                         570      Dąbrówka

182 Reja(1362/3,1359/1)   138      Błonie

183 Robotnicza                 320      Posada

184 Rolna                          70        Śródmieście

185 Ruciana                       81        Wójtostwo

186 Rumiankowa              251      Olchowce

187 Rybacka                      177      Śródmieście

188 Rybickiego                 1164    Wójtostwo

189 Rycerska                     159      Olchowce

190 Rysia                           82        Posada

191 Rzemieślnicza             658      Posada

192 Sadowa                       786      Wójtostwo

193 Sanocka  1045/3         130      Posada (Stroże)

194 Sanowa                       138      Śródmieście

195 Sąsiedzka                    153      Wójtostwo

196 Sielska                        216      Zatorze

197 Sienna                         446      Olchowce

198 Sierakowskiego          263      Wójtostwo

199 Skołozdro                   240      Dąbrówka

200 Słoneczna                   294      Posada

201 Słowicza                     391      Olchowce

202 Słuszkiewicza             318      Dąbrówka

203 Sokoła                        80        Śródmieście

204 Sosnowa                     391      Wójtostwo

205 Sowia                          615      Posada

206 Spacerowa                  520      Olchowce

207 Spokojna                     74        Błonie

208 Stachowicza               153      Dąbrówka

209 Staffa                          173      Dąbrówka

210 Stankiewicza              544      Dąbrówka

211 Stapińskiego               259      Dąbrówka

212 Stara                           74        Śródmieście

213 Stawiska                     1638    Zatorze

214 Stawowa                     292      Posada

215 Stefana Batorego        496      Olchowce

216 Stefana Żeromskiego  118      Dąbrówka

217 Stefczyka                    191      Dąbrówka

218 Stolarska                     213      Posada

219 Strażacka                    443      Olchowce

220 Struga                         153      Dąbrówka

221 Sucha                          133      Dąbrówka

222 Sudecka                      400      Posada

223 Szafera                        452      Wójtostwo

224 Szczudliki                   1361    Dąbrówka

225 Szewska                      170      Olchowce

226 Szklana                       430      Posada

227 Szkolna                       83        Śródmieście

228 Szopena                      600      Śródmieście

229 Szwajcarii                   244      Błonie

230 Śląska                         197      Dąbrówka

231 Śliwowa                      100      Wójtostwo

232 Śniegowa                    636      Zatorze

233 Środkowa                   130      Zatorze

234 Świętojańska              240      Olchowce

235 Targowa                      344      Dąbrówka

236 Tetmajera                    243      Olchowce

237 Topolowa                    410      Posada

238 Turystyczna                1224    Olchowce

239 Tuwima                       270      Olchowce

240 Urocza                        279      Olchowce

241 Ustronie                      740      Dąbrówka

242 Ustrzycka                   177      Posada

243 Wałowa                      75        Śródmieście

244 Wańkowicza               196      Dąbrówka

245 Warzywna                  135      Zatorze

246 Wąska                         103      Śródmieście

247 Wesoła                        182      Śródmieście

248 Wichrowa                   134      Posada

249 Widokowa                  165      Olchowce

250 Wiejska                       191      Śródmieście

251 Wierzbowa                 394      Posada

252 Wiktora                       128      Dąbrówka

253 Wilcza                         279      Posada

254 Wincentego Pola        95        Dąbrówka

255 Winna                         122      Śródmieście

256 Wiosenna                    175      Posada

257 Wiśniowa                    195      Wójtostwo

258 Witkiewicza                582      Olchowce

259 Witosa                        1111    Dąbrówka

260 Władysława Jagiełły   452      Olchowce

261 Władysława Łokietka 541      Olchowce

262 Wojska Polskiego       520      Błonie

263 Wolna                         836      Posada

264 Wschodnia                  261      Olchowce

265 Wspólna                      216      Posada

266 Wyki                           154      Dąbrówka

267 Wylotowa                   272      Olchowce

268 Wyspiańskiego           873      Olchowce

269 Zacisze                        133      Śródmieście

270 Zagłoby                      225      Olchowce

271 Zagórska                     138      Posada

272 Zagrody                      165      Śródmieście

273 Zagumienna                492      Olchowce

274 Zagumna                     625      Posada

275 Zalewskiego               260      Dąbrówka

276 Zamenhoffa                239      Dąbrówka

277 Zamkowa                    435      Śródmieście

278 Zapolskiej                   666      Dąbrówka

279 Zaremby                     163      Olchowce

280 ZDWSZ                      21        Śródmieście

281 Zgodna                       149      Wójtostwo

282 Zielna                          218      Posada

283 Zielona                        521      Błonie

284 Zigmunda                   125      Zatorze

285 Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 329 Błonie

286 Żurawia                      212      Dąbrówka

287 Żwirki i Wigury          378      Śródmieście

288 Żydowska                   52        Śródmieście

289 966                         25        Zatorze

290 1036/6,1033/2,1036/5,1036/3 Śródmieście

291 43/2,43/1                            Wójtostwo

292 344/102                              Wójtostwo

293 664/3,664/4,664/2              Śródmieście

294 464                                     Dąbrówka

295 1037                      90        Zatorze

296 751                                    Dąbrówka

297 1000-lecia                   592      Dąbrówka

Stojałowskiego                    Dąbrówka

 

 

Zimowym utrzymaniem dróg miejskich zajmuje się Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku, tel. 13 4647856.

Na terenie miasta Sanoka są drogi, których utrzymanie nie leży w kompetencjach Gminy Miasta Sanoka ale następujących zarządców:

 • – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon Dróg Krajowych w Lesku, tel. 134698011, w zakresie utrzymania ulic: Lipińskiego, Beksińskiego, Dworcowa, Kolejowa, Lwowska i Przemyska.
 • – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie, tel. 13 4355130, w zakresie utrzymania ulic: Krakowskiej, Rymanowska (do ronda), Dmowskiego, Staszica, Królowej Bony.
 • – Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, tel. 134642447, w zakresie utrzymania ulic:
  II Pułku Strzelców Podhalańskich, Legionów Polskich, 800-lecia, Białogórska, Chrobrego, Daszyńskiego, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konarskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kościelna, Mickiewicza, Okulickiego, Podgórze, Robotnicza, Reymonta, Rymanowska (od ronda do Matejki), Sienkiewicza, Słowackiego, Stróżowska, Traugutta.