KU CZCI BOGÓW i LUDZI • Skarby z okolic Sanoka – zaproszenie na promocję książki

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na promocję książki i sesję naukową „KU CZCI BOGÓW i LUDZI • Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”

Muzeum Historyczne w Sanoku, Sala Gobelinowa, 20.01.2023 r.

Program:

12.00-12.10 Przywitanie uczestników i gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Jarosława Serafina oraz prezentacja odkrytych skarbów

12.10-13.10 Tomasz Bochnak: Skarby narzędzi metalowych w kulturze lateńskiej – zarys problematyki

13.10-13.20 Dyskusja

13.20-13.40 Piotr Kotowicz, Wojciech Blajer, Marcin Maciejewski: Skarby z okolic Sanoka – historia, okoliczności odkrycia, założenia projektu

13.40-14.00 Wojciech Blajer, Tomasz Bochnak, Katarzyna Skowron: Analiza typologiczno-stylistyczna i chronologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II), Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze) oraz Międzybrodziu

14.00-14.20 Kamil Nowak: Technologia produkcji przedmiotów ze skarbów na podstawie obserwacji powierzchni przedmiotów

14.20-14.40 Aldona Garbacz-Klempka, Piotr Jurecki: Analiza metaloznawczo-technologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II) Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze)

14.40-15.00 Przerwa kawowa

15.00-15.20 Marcin M. Przybyła: Badania magnetyczne kurhanów – oczekiwania i rezultaty

15.20-15.40 Marcin Maciejewski: Różne a jednak podobne. Nowo odkryte skarby z okolic Sanoka na tle sytuacji osadniczej i kulturowej na terenie wschodniej części polskich Karpat

15:40-16.00 Aldona Mueller-Bieniek, Katarzyna Cywa, Piotr Kuropka, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski: Nieobecne a jednak ważne: źródła organiczne w depozytach przedmiotów metalowych na przykładzie znalezisk z Woli Sękowej i Sanoka (Białej Góry)

16.00-16.20 Dyskusja

16.20-16.40 Prezentacja i promocja książki KU CZCI BOGÓW i LUDZI. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne

Wydarzenie jest częścią projektu: „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka” współfinansowanego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKDNiS.

KU CZCI BOGÓW i LUDZI • Skarby z okolic Sanoka - zaproszenie na promocję książki