Czym jest podatek dochodowy i ile wynoszą stawki podatku w 2023?

Podczas składania rocznych zeznań podatkowych, dokonujemy rozliczenia z uzyskanych przychodów i dochodów, aby określić kwotę podatku dochodowego. W zależności od wysokości dochodu i formy opodatkowania, stawki podatku mogą się różnić.

 

W poniższym tekście poruszymy najważniejsze informacje o rozliczaniu PIT i inne związane z nim kwestie.

PIT — podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, obejmujący dochody osiągnięte przez osoby fizyczne. Podatnicy mogą skorzystać z preferencji podatkowych i kwoty wolnej od podatku, aby płacić mniej.

 

Wybór formy opodatkowania zależy od źródła przychodów. Osoby fizyczne można opodatkować m.in. na zasadach ogólnych według skali podatkowej (12% i 32%), przy pomocy podatku liniowego (19%) czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także w formie karty podatkowej (od 2022 r. jest ona niedostępna dla nowych podatników).

Jak rozliczyć PIT?

Aby rozliczyć PIT, należy wybrać odpowiedni formularz zależny od źródła dochodów. Następnie podatnik musi wypełnić druk PIT, zawierając informacje o osiągniętych przychodach i dochodach oraz złożyć ów dokument do urzędu skarbowego — bezpośrednio lub elektronicznie.

 

W zależności od rodzaju dochodów, należy wybrać jeden z formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

Skala podatkowa w podatku dochodowym

Skala podatkowa to forma opodatkowania, gdzie stawka podatku zależy od kwoty uzyskiwanych przychodów. Przy tej formie opodatkowania stosowana jest kwota zmniejszająca podatek dla pracowników zwalniająca z podstawy opodatkowania dochodu w wysokości 30 000 zł.

 

Kwota ponad limit 30 tys. jest opodatkowana według następujących progów podatkowych: pierwszy próg – 12% minus kwota zmniejszająca podatek (przychody poniżej 120 000 zł), drugi próg – 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł.

Jak rozliczyć samodzielnie podatek dochodowy jako płatnik — rozliczanie co miesiąc czy co kwartał?

Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika, nie musisz martwić się o obliczanie podatku dochodowego. Płatnik ma obowiązek obliczać i odprowadzać podatek do urzędu skarbowego.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jesteś płatnikiem i musisz samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

 

Termin płatności miesięcznej zaliczki to 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy, a zaliczka kwartalna jest wpłacana do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy.

Nadwyżka lub niedopłata podatku dochodowego

Niedopłatę podatku dochodowego można uregulować m.in. poprzez przelew na mikrorachunek podatnika lub polecenie przelewu na konto fiskusa.

 

Nadwyżka zostanie zwrócona na rachunek bankowy podatnika w ciągu 3 miesięcy dla zeznań złożonych tradycyjnie lub 45 dni dla zeznań elektronicznych.