Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego (znak sprawy: AB.6740.9.2.2023) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Budowa drogi gminnej klasy G z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, budową mostu na rzece San, rozbudową drogi gminnej G117066R ul. Gajowa, budową drogi gminnej klasy L, rozbudową starodroża drogi gminnej G117064R ul. Rybickiego z infrastrukturą techniczną w mieście Sanok, powiat sanocki.
Treść obwieszczenia STAROSTY SANOCKIEGO