Rodzinny Turniej Mini Siatkówki Dwójek

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z Gminy Miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego z roczników (2009-2010),(2011-2012) wraz z rodzicem/opiekunem lub rodzeństwem do udziału w “RODZINNYM TURNIEJU MINI SIATKÓWKI DWÓJEK.” Pierwszy termin: 25 marzec 2023 rok.

Miejsce: Centrum Sportowo-Dydaktyczne UP im. Jana Grodka w Sanoku (ul. Mickiewicza 21) Zgłoszenia: Należy dokonać do dnia 23.03.2023r. na adres email: sm.tsvsanok@gmai.com lub SMS-em pod numer tel. 609570749.

Liczba drużyn w turnieju jest ograniczona. Liczy się pierwszeństwo zgłoszenia.
▪️Zasady rozgrywek:
Zespół składa się maksymalnie z dwóch osób (dziecko i rodzic/opiekun lub rodzeństwo).
▪️Uczestnicy:

Zawodnicy nie muszą być zrzeszeni z Klubem TSV Sanok. Każdy uczestnik bierze udział na własną, wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda od rodziców/ prawnych opiekunów) na udział w turnieju.
Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy Uczestnik w dniu turnieju powinien posiadać strój sportowy i buty sportowe. Wszystkie ustalenia zawarte w komunikacie mogą ulec zmianie – ostateczną decyzję zatwierdza sędzia główny zawodów.

▪️Harmonogram rozgrywek:

8:00 Oficjalne rozpoczęcie turnieju, weryfikacja zespołów. Powitanie zawodników, rodziców, zaproszonych gości i przedstawienie obowiązujących zasad, gdzie drużynami będą dziewczynki i chłopcy z roczników (2009-2010), (2011-2012) wraz z rodzicami/opiekunami bądź starszym rodzeństwem.
8:15 Rozgrzewka.
9:00- 14:00 Rozpoczęcie zawodów, gier i zabaw.
14:30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
15:00 Zakończenie turnieju.

▪️W czasie trwania zawodów zapraszamy na konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych prowadzone przez animatorów.

▪️Nagrody:
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary- statuetki, medale.

▪️Organizatorzy turnieju zapewniają: Bezpłatny udział w turnieju, wodę dla każdej drużyny, małą przekąskę, oprawę muzyczną, dobrą zabawę oraz rywalizację sportową, zgodną z zasadami fair-play.

mn