Sanockie becikowe

Mija właśnie rok od wprowadzenia przez Gminę Miasta Sanoka jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – sanockiego becikowego. Do tej pory świadczenie wypłacono dla 153 małych mieszkańców Sanoka. Świadczenie wynosi 1000 zł. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Sanoka bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku. Becikowe przyznawane jest bez kryterium dochodowego.