232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – fotorelacja

Tradycyjne obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w intencji Ojczyzny i Twórców Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy mszy mogli usłyszeć patriotyczne pieśni w wykonaniu zespołu SOUL oraz Chóru SONORES działających przy kościele.

Po zakończonej Eucharystii jej uczestnicy w asyście oddziału reprezentacyjnego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich – 21 batalion logistyczny oraz Górniczej Orkiestry Dętej PGNIG Sanok przeszli pod Krzyż Pamięci, gdzie w imieniu mieszkańców wspólny wieniec złożyły władze samorządowe Powiatu Sanockiego i Miasta Sanoka. Następnie w uroczystym przemarszu udali się pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Został odśpiewany hymn państwowy oraz wciągnięta flaga na maszt. Władze samorządowe oraz liczne delegacje złożyły wieńce oraz wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Odśpiewano pieśń Wojska Polskiego.

– Obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Spotykamy się pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, przy Placu Niepodległości, aby wyrazić szacunek i uznanie dla dziedzictwa, które przekazali nam przodkowie – powiedział burmistrz Tomasz Matuszewski.

Włodarz miasta przypomniał, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych, która określiła prawa i obowiązki obywateli, a także zdefiniowała rolę państwa i jego organów władzy. Była wyrazem dążenia Polaków do wolności i niepodległości, a jednocześnie dowodem na to, że nasz naród był zdolny do stworzenia nowoczesnego i demokratycznego państwa. Konstytucja wprowadzała wolność słowa i wyznania, równość przed prawem.

Burmistrz podkreślał, że obchodząc rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja musimy pamiętać o naszych korzeniach i o tym, co nas łączy. Musimy kultywować wolność, demokrację i prawa człowieka, które stanowią fundament naszej cywilizacji. Musimy także dążyć do budowania silnego państwa, które będzie zdolne do obrony swoich interesów i do wprowadzania pozytywnych zmian w życiu społecznym i gospodarczym.

– W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zwracam się do wszystkich państwa z apelem o jedność i solidarność. Musimy pamiętać, że tylko wspólnie możemy osiągnąć nasze cele i spełnić marzenia naszych przodków. Nasza historia – także w wymiarze lokalnym – jest historią walki o wolność i niepodległość. Ta historia uczy nas, że poczucie wspólnoty i prawo do samostanowienia o sobie to najcenniejsze wartości, za które kiedyś trzeba było przelewać krew – kontynuował.

Dzisiaj składamy hołd tym, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość oraz tym, którzy przeszło dwa wieki temu ofiarowali nam fundamenty nowoczesnego państwa i nakreślili zasady jego funkcjonowania.

– Pamiętając o historii i ludziach, którzy ją tworzą – także o naszych lokalnych bohaterach, których groby odwiedzamy na sanockim Cmentarzu Centralnym – możemy budować naszą przyszłość – bezpieczną, suwerenną i godną; budować w sposób rozważny, z poszanowaniem praw i swobód obywatelskich – podsumował burmistrz.

dcz