Bracia Kątscy – Apolinary i Karol w Sanoku

W piątkowy wieczór (15 września br.) odbył się od dawna oczekiwany i anonsowany koncert kompozycji muzycznych XIX-wiecznych kompozytorów i wirtuozów skrzypiec – Apolinarego i Karola Kątskich, twórców z okresu polskiej muzyki romantycznej.

Wydarzenie to pod nazwą „Kątscy – Historie i brzmienie romantyzmu” miało miejsce w Auli Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im Wandy Kossakowej w Sanoku.
Tym razem główni organizatorzy tegoż wydarzenia Związek Rodu Kątskich oraz Szkoła Muzyczna zaprosili do wykonania utworów Braci Kątskich, artystów przybyłych z odległego Gdańska – wirtuozów fortepianu Panią Profesor Annę Prabucką-Firlej, emerytowaną szefową Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku – artystkę znaną w kraju i zagranica, uznaną i wieloletnią pedagog muzyczną oraz dr Adama Bruderka, wirtuoza skrzypiec, na co dzień grającego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Ten niezwykły wieczorny koncert prowadził Pan Profesor Krzysztof Sperski, wiolonczelista, były dziekan Wydziału Kameralistyki oraz kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wcześniej wygłosił on specjalnie przygotowany dla uczniów i nauczycieli PSM w Sanoku wykład o braciach Kątskich pod tytułem „Wartość rodziny Kątskich dla historii muzyki polskiej”.

W koncercie mogliśmy usłyszeć kompozycje: Morceau de Salon op. 4 oraz Grand Mazur op. 7 wczesne kompozycje z lat 30 -tych XIX wieku Apolinarego Kątskiego oraz Mazurek op. 29, Melodia – Loin du Pays; Romance sans paroles – Délire oraz Walc – Souvenir de Burry Karola Kątskiego.

Dla mnie i członków ZRK w Sanoku, licznie przybyłych z różnych stron Polski oraz mieszkańców Sanoka uczestniczących w koncercie, wysłuchanie tych utworów, granych na żywo, było wspaniałym przeżyciem i satysfakcją, iż mogliśmy tych utworów wysłuchać po raz pierwszy. Kompozycje Kątskich do tej pory wykonywane były niezwykle rzadko przez polskich artystów-wirtuozów, a od kilku lat, dzięki niezwykle aktywnej kampanii prowadzonej na różnych polach przez ZRK przypominania twórczości Braci Kątskich – Apolinarego, Antoniego, Karola i Stanisława oraz ich muzycznych dokonań, zdarza się to już znacznie częściej. Dziś mamy w kraju kilkunastu profesjonalnych artystów-wirtuozów, grających ich kompozycje. Bardzo nas cieszy i satysfakcjonuje, iż nasza działalność trafia na dobry grunt i z roku na rok daje większy owoc w postaci granych utworów.
Atrakcją wieczoru była zagrana przez naszych wspaniałych artystów – Sonnata c-moll op. 5 Władysława Rutkowskiego, wspaniałego skrzypka i kompozytora, odkrytego przez Apolinarego Kątskiego, kiedy dyrektorował utworzonemu przez siebie w roku 1861 Instytutowi Muzycznemu Warszawskiemu, którego kontynuatorem w edukacji muzycznej jest dzisiejszy Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie.
Podziękowanie artystom, po zakończonym występie złożyła Pani Ewa Kiczorowska, Dyrektor PSM w Sanoku oraz Pani Barbara Ćwik-Kątska, Prezes Związku Rodu Kątskich w Sanoku, a kwiatami artystom podziękowały dzieci członków ZRK.
Tradycją jest już, że po zakończonym koncercie Grzegorz Langenfeld (związkowy fotograf) wykonuje wspólne pamiątkowe fotografie, tak więc i w ten piątkowy wieczór, nie mogło być inaczej.

Organizatorzy tego wspaniałego wieczoru pragną gorąco podziękować Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie za wsparcie finansowe, bez którego wydarzenie to nie mogłoby mieć miejsca.

Tekst Robert Antoń
Photo by Grzegorz Langenfeld – Lange Studio