Sardynka Beksińskiego. Czy nauka i sztuka mogą się łączyć?

Odpowiedzią na to pytanie może być opisany nowy rodzaj ryby kopalnej…
Naukowcy Mateusz Granica i Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz sanocki pasjonat paleontologii Marcin Pałdyna na łamach nowego numeru pisma naukowego Acta Geologica Polonica opisali odkrycie nowego rodzaju sardynki o nazwie Beksinskiella. Nazwa ta upamiętnia wybitnego polskiego artystę Zdzisława Beksińskiego (malarza, architekta i fotografika).

Sardynka Beksińskiego była niewielką rybą, największy okaz w kolekcji mierzy 10 cm. Zwierzęta te żyły w okresie oligoceńskim ok. 30 milionów lat temu w morzu nazywanym Paratetydą. Skamieniałości ryb zostały znalezione w okolicach Sanoka, Brzozowa oraz Krosna. Odkrycie pomaga naukowcom w zrozumieniu historii ryb śledziokształtnych, czyli między innymi śledzi, sardynek i szprotów.