Festiwal akordeonowy czas zacząć

Festiwal akordeonowy czas zacząć

Festiwal akordeonowy czas zacząć

XXII Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe „Sanok 2024”, które odbędą się w dniach 24.04-28.04.to najbardziej znany w Polsce i bardzo ceniony w świecie festiwal akordeonowy o 36-letniej już tradycji. Od wielu lat znajduje się w Kalendarzu imprez międzynarodowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie jest organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży w 9 kategoriach wiekowych w ramach naszych Spotkań, zlecając Państwowej Szkole Muzycznej współorganizację konkursu. W tym roku do udziału w nim zgłosiła się imponująca ilość 155 uczestników – solistów i zespołów. Międzynarodowe Jury przesłuchuje uczestników  w 2 komisjach. Przewodniczącym pierwszej jest prof. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, pozostali członkowie to prof. Ricardas Sviackevicius z Wilna oraz prof. Jerzy Kaszuba z Bydgoszczy. Drugiej komisji przewodniczy prof. Bogdan Dowlasz z Łodzi, a uczestniczą w niej prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak z Lublina i dr hab. Piotr Chołołowicz z Katowic. Tradycyjnie konkursowi towarzyszą wykłady – w tym roku wykład wygłosi  m.in. prof. Elżbieta Rosińska z Gdańska, lekcje mistrzowskie oraz koncerty znakomitych solistów i zespołów kameralnych. Koncerty odbywają się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej, ulica Podgórze 25. Wstęp na wszystkie koncerty i przesłuchania jest wolny. Szczegóły na załączonym plakacie.
Organizatorzy – Państwowa Szkoła Muzyczna i Sanockie Towarzystwo Muzyczne – zapraszają bardzo serdecznie melomanów z Sanoka i Podkarpacia, mając nadzieję na niezapomniane przeżycia muzyczne słuchaczy!

 

Amalgalis Duo

 

Muzycy są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatami wielu międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych. W duecie na stałe koncertują od 2011 roku, występując w kraju i za granicą przede wszystkim na licznych koncertach kameralnych, gdzie bliski kontakt z publicznością tworzy zawsze niepowtarzalną atmosferę. Zespół był także gościem wielu prestiżowych krajowych i zagranicznych festiwali muzycznych, takich m. in. jak: Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Wilnie, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Puli, Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Połądze, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej w Ostrawie, Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran” w Czechowicach- Dziedzicach, Festiwal „Errantia Musica” w Polkowicach, Festiwal Kwartet Śląski i Jego Goście w Katowicach, Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Muzyki „Incident – Accident” w Częstochowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku, Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Świata” w Pabianicach, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu, Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych w Kotlinie, Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe, oraz wielu innych.

 

Ideą działalności artystów jest ukazanie, dzięki szerokim możliwościom brzmieniowym akordeonu, wielu rodzajów muzyki i różnorodności jej stylów. Dlatego też w repertuarze zespołu znajdują się zarówno kompozycje barokowe, romantyczne, czy XX-wieczne, jak i utwory z elementami muzyki folkowej oraz rozrywkowej. W 2017 roku zespół wydał płytę CD z autorskimi transkrypcjami. Wyjątkowe miejsce zajmują najnowsze dzieła uznanych polskich twórców. W 2022 roku w wydawnictwie Opus Series ukazała się płyta CD „Editione Moderna” zawierająca dedykowane zespołowi kompozycje Krzysztofa Olczaka, Bogdana Dowlasza, Mikołaja Majkusiaka, Macieja Zimki i Leszka Kołodziejskiego. W 2023 roku Kapituła III Międzynarodowego Konkursu “Muzyczne Orły” nagrodziła płytę dyplomem srebrnym oraz cykl koncertów promujących dyplomem złotym i uznała je za wybitne osiągnięcia w dyscyplinie sztuki muzyczne.

 

Ewa Grabowska-Lis

 

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1995 roku. Prowadzi aktywną działalność jako akordeonistka, pedagog i animator życia kulturalnego, służąc rozwojowi kultury polskiej oraz przyczyniając się do jej promocji w kraju i za granicą. Jako solistka i kameralistka wykonała kilkaset koncertów w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach oraz na Litwie, Słowacji i Węgrzech. Była gościem wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali muzycznych. W latach 1995-2005 była członkiem Śląskiego Kwintetu Akordeonowego, z którym dokonała nagrania płyty CD z twórczością polskich kompozytorów XX wieku. Od 2011 roku wraz z mężem Danielem Lisem tworzy duet akordeonowy Amalgalis Duo.

 

Jest autorką publikacji poświęconych zagadnieniom wykonawstwa instrumentalnego oraz dokumentacji ważnych wydarzeń artystycznych związanych z akordeonem. Prowadziła liczne wykłady na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-artystycznych oraz seminariach metodycznych, odbywających się podczas festiwali akordeonowych. W ramach współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej wielokrotnie realizowała szkolenia dla nauczycieli szkół muzycznych. Kilkadziesiąt razy poprowadziła warsztaty instrumentalne i lekcje mistrzowskie w Polsce i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych. Jest konsultantką Centrum Edukacji Artystycznej. Była organizatorką trzech edycji Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowej Muzyki Rozrywkowej w Częstochowie, współorganizatorką Międzynarodowego Festiwalu „Incident-Accident” w Częstochowie oraz pomysłodawczynią i wykonawcą projektu “Mistrzowskie interpretacje. Inspiracje, edukacja, integracja” realizowanego we współpracy z Fundacją PZU. Brała udział w wielu projektach naukowo-artystycznych w kooperacji z innymi uczelniami, w kraju i za granicą. W 2022 roku otrzymała Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Muzyczne interakcje. Twórcy, dzieła, interpretacje”. Od momentu ukończenia studiów tj. od 1995 roku jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W czasie swojej aktywności zawodowej pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 2017-2019 była Dyrektorem Instytutu Muzyki. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Sztuki. W latach 2007-2009 była Wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Akordeonu w Katowicach. Jest pomysłodawczynią i twórczynią nowego kierunku studiów „Muzyka w przestrzeni publicznej”. Przez wszystkie lata pracowała także w szkolnictwie artystycznym I i II st. Jej uczniowie i studenci wielokrotnie odnosili sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych. Za liczne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne otrzymała m. in. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Nagrody Rektora Uniwersytetu oraz Nagrody Dyrektorów Szkolnictwa Artystycznego. W 2021 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W maju 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Ewie Grabowskiej-Lis tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

 

Daniel Lis

 

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem w 2000 roku. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki w latach 1997/98 i 1999/2000. Jako solista i kameralista zdobywał czołowe nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach akordeonowych. Jest laureatem m.in.: I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Reinach (Szwajcaria, 1997), I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Fürstenfeld w kategorii kameralnej (Austria, 2000), I miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym „Alkagran” im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach (2000), I miejsca w IV i VI Przemyskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej (1994, 1996), I miejsca w VIII Przemyskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w kategorii kameralnej (1998), I miejsca w V Sanockich Spotkaniach Akordeonowych (1992), II miejsca w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Assenovgrad w kategorii solowej i kameralnej (Bułgaria, 1998), II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Sanoku (1993). Jako laureat III miejsca w 51 Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Coupe Mondiale” w Nijmegen (Holandia, 1998) jest jednym z trójki polaków, którym udało się stanąć na podium tego odbywającego się od 1938 roku konkursu akordeonowego.

 

Występował jako solista i kameralista w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Bułgarii, Chinach, Litwie, Chorwacji, Węgrzech, Czechach i Słowacji. Był gościem wielu festiwali muzycznych. Jest współautorem wielu nagrań płytowych. Od 2011 roku wraz z żoną Ewą Grabowską-Lis tworzy duet akordeonowy Amalgalis Duo.

 

Oprócz pracy artystycznej prowadzi także działalność pedagogiczną, naukową i organizacyjną. Od momentu ukończenia studiów jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest także nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Jego studenci i uczniowie są laureatami wielu polskich i zagranicznych konkursów. Wielokrotnie prowadził kursy i lekcje mistrzowskie oraz warsztaty akordeonowe w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni oraz w zagranicznych uczelniach muzycznych. Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej. Od wielu lat jest także jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych. W czerwcu 2023 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Amalgalis Duo – program koncertu:

 

 1. A. Vivaldi – Koncert E-dur Wiosna z cyklu Cztery pory roku cz. I Allegro
 2. G. Faure – Berceuse
 3. A. Krzanowski – Taniec Góralski
 4. A. Vivaldi / J. S. Bach – Koncert a-moll BWV 593

Allegro, Adagio, Allegro

 1. C. Franck – Pastorale op. 19
 2. B. Dowlasz – Szkice folklorystyczne

Oberek, Śpiewka, Mazur, Góralski

 1. A. Piazzolla – Milonga del Angel
 2. A. Piazzolla – La muerte del Angel
 3. A. Chaczaturian – Walc z dramatu Maskarada
 4. P. Iturralde – Suita hellenistyczna

Kalamatianos, Valse, Kritis

 1. B. Karlov – Kiustendilska Recenica

 

Bis:

 1. A. Vivaldi – Koncert f-moll Zima z cyklu Cztery pory roku
 2. A. Chaczaturian – Taniec z szablami

 

Zespół tworzy trójka bardzo doświadczonych scenicznie muzyków, którzy przy okazji innych projektów współpracowali ze sobą w różnych konfiguracjach już od roku 2012: wokalistka Iga Krzaczyńska, akordeonista Jacek Kopiec i perkusista Tomasz Czaderski. Prezentowany przez trio projekt pt. Bajania Ludowe to polska muzyka folkowa w zupełnie nowej odsłonie. Wykonują nowoczesne aranżacje polskich piosenek ludowych, które łączą w sobie różne gatunki muzyczne: jazz, pop, ethno i klasykę.

Ich koncerty to gwarancja oryginalnego brzmienia, dużej dawki muzycznej energii i pozytywnej interakcji z widownią.

 

 

 

sob., 27 sty 2024 o 13:10 Bajania Ludowe <bajanialudowe@gmail.com> napisał(a):

 

 

 

 

 

Zapraszamy do wysłuchania naszej muzyki:

 

Lipka

https://youtu.be/9qncUTOL6Nc

 

Nie świeć mi miesiączku

https://youtu.be/m-xvlDoDqc4

 

Cały koncert (live)

https://youtu.be/NHp9Tpem9Jc

 

 

Created with RNI Films app. Preset 'Agfa Optima 200 v.3′

 

Bartosz Głowacki, akordeonista określany przez Fionę Maddocks z The Observer jako „wszechstronny, pełen charyzmy, charakteryzujący się niezwykłą troską o jakość dźwięku”. Jego wyjątkowy talent przyniósł mu wiele międzynarodowych zwycięstw w konkursach,
w tym prestiżowy tytuł Polskiego Młodego Muzyka Roku w 2009 roku. Bartosz miał również zaszczyt reprezentowania Polski na Konkursie Eurovision dla Młodych Muzyków w Wiedniu w 2010 roku.

 

Pod kierunkiem Grzegorza Bednarczyka i prof. oś. Andrzeja Smolika Bartosz doskonalił swoje umiejętności w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sanoku, a dalej rozwijał swoje muzyczne wykształcenie w The Royal Academy of Music w Londynie, gdzie uczył się u Owena Murraya. W 2016 roku ukończył uczelnię z tytułem magistra z wyróżnieniem, otrzymując dodatkowo Regency Award oraz DIP RAM za wybitny wynik egzaminu dyplomowego. Od 2022 roku Bartosz kształci się w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Jerzego Kaszuby.

 

Jako solista Bartosz występował na renomowanych scenach koncertowych na całym świecie. Jego występy zachwyciły publiczność w prestiżowych miejscach, takich jak Wigmore Hall, Royal Festival Hall, Barbican, Royal Albert Hall w Londynie, La Salle Cortot w Paryżu, Teatr Filharmonii w Oviedo, Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia
i Auditorio Nacional w Meksyku.

 

Dowodem uznania zdobytego przez Bartosza jako muzyka kameralnego są również wartościowe współprace. Współpracował z wybitnymi artystami różnych gatunków muzycznych, w tym z Nigel’em Kennedy’m, Trevor’em Pinnockiem, Atom String Quartet, Tanitą Tikaram i Manchester Collective. Ponadto Bartosz miał przywilej występować
z renomowanymi orkiestrami i instytucjami, takimi jak London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, London Sinfonietta, Chroma Ensemble, National Theatre i Royal Opera House w Londynie.

 

Doceniony za wyjątkowy talent, Bartosz jest artystą City Music Foundation, otrzymał liczne nagrody i stypendia od renomowanych organizacji, takich jak Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego, Countess of Munster Musical Trust, Biddy Baxter and John Hosier Music Trust oraz stypendia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku został wybrany do programu „Open Space” w Snape Maltings oraz na rezydencję w Windmill Theatre w Nowym Jorku w 2018 roku. Umiejętności muzyczne Bartosza zapewniły mu nagrodę „Sir John Manduell Prize” w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym
w Bromsgrove.

 

W 2020 roku Bartosz zaprezentował swój debiutancki album „Genesis”, zawierający utwory solowe na akordeon i koncert podwójny Astora Piazzolli z brytyjskim gitarzystą jazzowym Robem Luftem. Ten album zdobył wysokie oceny krytyków, którzy opisują go jako „fascynującą podróż przez wieki” (Göran Forsling), „Z całego serca polecam” (Adam Baruch) i „wystawa niesamowitej gry i świetnych współczesnych kompozycji dla instrumentu” (Robert Hugill).

 

Bartosz miał przywilej premierowego wykonania koncertu na akordeon Brett’a Deana, „The Players”, z London Philharmonic Orchestra pod batutą Vladimira Jurowskiego w Royal Festival Hall. Jego niezwykłe występy spotkały się z uznaniem w międzynarodowych recenzjach prasowych, gdzie The Times w pięciogwiazdkowej recenzji nazywał go „fenomenalnym akordeonistą”, a The Telegram chwalił jego wirtuozowskie umiejętności.

W 2023 roku za płytę Music Inspirations by Jerzy Mądrawski Bartosz wspólnie z dr. hab. Elżbietą Przystasz i Orkiestrą Kameralną PRIMUZ otrzymali srebrną nagrodę podczas III-ego Międzynarodowego Konkursu „Muzyczne Orły” w łódzkiej Filharmonii.

Ostatnim wydaniem fonograficznym artysty jest płyta „Energico” , którą współtworzył
z dyrygentką dr. hab. Elżbietą Przystasz, wybitną skrzypaczką Gabrielą Graboń i Porkarpacką Orkiestrą Kameralną. Artyści za ten krążek zdobyli pierwszą nagrodę podczas V-ego Międzynarodowego Konkursu w Lugano natomiast Remy Franck z prestiżowego magazynu Pizzicato chwali produkcję za doskonałe frazowanie i interpretacje.

Muzyczna podróż Bartosza Głowackiego charakteryzuje się wyjątkowym talentem, wszechstronnością i nieustającym dążeniem do doskonałości dźwięku. Dzięki swoim urzekającym występom i współpracy z wybitnymi artystami, nadal zostawia muzyczny ślad
w świecie muzyki.

O autorze

Edyta Wilk

Dziennikarka, ekonomistka, przewodniczka po sanockim skansenie, zakochana w kuchni regionalnej, współtwórczyni książki "Łemkowskie smaki" przetłumaczonej na trzy języki. Od dziesięciu lat związana z "Tygodnikiem Sanockim". Specjalizuje się w tematyce społecznej, kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów edukacji i ochrony zdrowia. W swojej pracy kieruje się rzetelnością i obiektywizmem, a także troską o dobro mniejszości i osób wykluczonych. Czynnie uczestniczy w życiu miasta. Mama dwóch wspaniałych córek zaangażowana w życie szkół.

Zostaw komentarz za pośrednictwem Facebooka


Zostaw komentarz

Skip to content