W Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Sanockiego VII kadencji.

Przewodniczącym RPS został wybrany Sebastian Niżnik, a wiceprzewodniczącymi Bogdan Struś i Krzysztof Nitka.

Starostą sanockim wybrano Roberta Pieszczocha, a wicestarostą Damiana Biskupa.

Do składu zarządu powiatu zostali wybrani: Andrzej Betlej, Anna Hałas i Jerzy Zuba.

Szerzej o tym wydarzeniu w najbliższym numerze „TS”.

Piotr Paszkiewicz

Fot. autor