Z uwagi na podjęty remont od 18 marca zamknięty pozostaje most nad Potokiem Płowieckim, będący częścią ulicy Głowackiego. Jak się okazało, prace potrwają dłużej niż to planowano.

Okres wyłączenia z ruchu drogowego tej przeprawy pierwotnie wyznaczono na ponad dwa miesiące do końca maja. Zapytaliśmy zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Kapitalnych UM, Piotra Bochnię, o powody omawianej zwłoki: – Technicznie projekt zakładał, że posadowienie konstrukcji stalowej znajdzie się na istniejącym fundamencie. Gdy jednak został on rozkopany, to okazało się, że tylko z wierzchu był obetonowany, a poniżej okazał się kamienny. W związku z tym podjęto decyzję o rozebraniu tegoż i zaprojektowaniu nowego posadowienia. Wykonawca opracował zamysł nowej ławy fundamentowej, po czym konieczne było zaopiniowanie tego przez projektanta całego przedsięwzięcia.

W praktyce potok musiał został rozkopany i wylano dwie nowe ławy fundamentowe. Obecnie harmonogram prac przewiduje ich zakończenie do końca czerwca, a wykonawca zapewnia, że dotrzyma tego terminu.

Piotr Paszkiewicz

Fot. autor