Startuje X Sanockie Lato Podwórkowe

W poniedziałek 26 czerwca w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się inauguracja X Sanockiego Lata Podwórkowego. W tym roku zajęcia będą odbywać się na 7 podwórkach w dzielnicach: Śródmieście, Błonie, Wójtowstwo, Posada, Dąbrówka, Zatorze, Olchowce. Na spotkania i zabawy organizatorzy zapraszają trzy razy w tygodniu przez dwie godziny w porze popołudniowej.

Sanockie Lato Podwórkowe

Sanockie Lato Podwórkowe jest to program odpowiednio przygotowanych i dobranych zajęć ruchowych, plastycznych, sprawnościowych, edukacyjnych – profilaktycznych na świeżym powietrzu. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie 14 odpowiednio przeszkolonych wychowawców podwórkowych. Są to ludzie młodzi, z głowami pełnymi pomysłów. Można ich rozpoznać po żółtych koszulkach z napisem „Wychowawca podwórkowy”. Sanockie Lato Podwórkowe jest kierowane głównie do dzieci, które pozostają podczas wakacji w Sanoku.

Zadbajmy, aby nasze dzieci spędzały czas razem z rówieśnikami, na świeżym powietrzu, gdzie czeka ich mnóstwo atrakcji, przeżyć i nowych przyjaźni. Szczegółowe informacje o zajęciach znajdują się na żółtych plakatach Lata Podwórkowego.

Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy podczas wakacji, która zakończy się, jak co roku, wielkim finałem z mnóstwem atrakcji i nagród.

Program realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku.