Interwencje czytelników: problemy ze złomem w Sanoku

Pozostawiony wrak czy uszkodzony samochód na parkingu stanowią nie lada kłopot. Raz, że zajmują miejsca parkingowe, dwa szpecą teren, mogą również zagrażać mieszkańcom, chociażby z tego powodu, że w razie akcji ratunkowej pojawiają się trudności z ich usunięciem.

Kiedy interwencja?

Jak wyjaśnia Marek Przystasz, komendant Straży Miejskiej interwencje straży lub policji są zasadne tylko w przypadku pozostawionych samochodów na drogach publicznych: miejskich, powiatowych, wojewódzkich itd. Reguluje to Prawo o Ruchu Drogowym, art. 50a z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Wówczas pojazd zostaje odholowany na koszt właściciela.

Parkingi to własność spółdzielni mieszkaniowych

Jednak większość sanockich parkingów to własność spółdzielni mieszkaniowych i w ich gestii leży załatwienie sprawy i usunięcie takiego samochodu. Spółdzielnie mieszkaniowe lub inne instytucje będące właścicielem lub zarządczą placu, na którym zaparkowany jest uszkodzony pojazd, mogą w regulaminie użytkowania placu ustalić opłaty za dłuższe pozostawienie samochodu i obciążyć kosztami właściciela. W 2017 roku, według informacji Marka Przystasza, na terenie miasta interweniowano w 13 przypadkach pozostawienia uszkodzonych aut. 8 zostało już usuniętych, 6 przez samych właścicieli, 2 przez miasto.

Jak wygląda procedura?

Procedura zakłada na początku ustalenie właściciela, rozsyłane są do niego pisma, jeżeli natomiast nie zostaje ustalony właściciel lub nie zgłasza się on na wezwanie, Gmina Miasta Sanoka na własny koszt odholowuje samochód, płaci też za każdy dzień parkowania, w dalszej kolejności, po upływie 6 miesięcy staje się właścicielem samochodu. Wówczas powoływany jest rzeczoznawca, który określa wartość pojazdu. Jeżeli wynosi ona poniżej 2 tysięcy złotych auto złomuje się, jeżeli powyżej tej sumy, pojazd zostaje sprzedany. Zazwyczaj, w drodze przetargu, starostwo wyznacza firmę, która odholowuje uszkodzone pojazdy na miejsce ich parkowania. Przeważnie zajmuje się tym firma SAN GLASS Andrzej Skulich, przy ulicy Lipińskiego. Wydział Komunikacji i Transportu Powiatu Sanockiego jest podmiotem odpowiedzialnym za ustalenie firmy holującej, reguluje to, podobnie jak stawki za usługę i opłaty parkingowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

Tomek Majdosz