Arkadiusz Andrejkow stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Arkadiusz Andrejkow został stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium dostało ok 90 w Polsce, artyści zajmujący się muzyką, literaturą, teatrem, filmem, opieką nad zabytkami i twórczością ludową. Dla sanockiego artysty jest to wyróżnienie. Poniżej o swoim projekcie opowiada Arkadiusz.

Cichy Memoriał

Przedsięwzięcie „Cichy Memoriał” będzie polegać na wykonaniu murali w ok. 7 miejscowościach Podkarpacia. Podłożem, na którym powstaną dzieła będą stare i zniszczone drewniane budynki typu: stodoły, szopy i drewniane drzwi. Inspiracją do planowanych murali staną się stare stare fotografie rodzinne. Głównym założeniem projektu jest to, aby obraz wykonany na ścianie w znacznym stopniu był inspirowany starą fotografią, która pochodzi z miejscowości, w której przebiega realizacja. Istotne podczas doboru zdjęć będzie także, aby były to zdjęcia rodzinne, ukazujące co najmniej dwa pokolenia. Obrazy będą malowane, tak aby nie ingerowały zanadto w budynek oraz otoczenie. Surowe podłoże ściany, będzie stanowić naturalne tło dla postaci, a sami bohaterowie zostaną malowani w sposób subtelny i częściowo transparentny, aby oddać klimat starej fotografii. Do każdej realizacji będę dobierał odpowiednie kolory, które będą jaśniejszymi i ciemniejszymi odcieniami koloru danej ściany, tak aby całość była utrzymana w jednej tonacji a postacie -w pewien sposób- „wychodziły” ze ściany. Wykonanie murali będzie się odbywać za pomocą profesjonalnych olejnych farb w sprayu, przeznaczonych do murali oraz farb fasadowych przy użyciu pędzli oraz wałków. Projekt będzie przenoszony na ścianę metodą siatki kwadratów, w niektórych przypadkach za pomocą rzutnika cyfrowego. Wysokość ścian będzie wynosić w okolicach 4-8 metrów, ze względu na to będę pracował na niewielkich rusztowaniach oraz drabinach, które będę organizował w danych miejscowościach. Każda realizacja będzie dokumentowana zdjęciami oraz w niektórych przypadkach materiałem filmowym lub animacją poklatkową. Efektem końcowym oprócz samych murali będzie ok. 40-50 stronicowy katalog wydany w nakładzie ok. 300 sztuk, prezentujący wszystkie zrealizowane murale oraz proces ich powstawania.

Realizacja

Murale będą realizowane na odpowiednio dobranych ścianach po wcześniejszym otrzymaniu pozwolenia od właściciela budynku. Wstępny projekt zostanie przedstawiony właścicielowi obiektu. Obrazy na ścianach wykonam przy pomocy specjalistycznych farb w sprayu przystosowanych do malowania ścian zewnętrznych oraz farb fasadowych. Do realizacji wybiorę wielopokoleniowe stare fotografie rodzinne z danej miejscowości. Zdjęcie będzie przenoszone i rozrysowane na ścianie za pomocą siatki kwadratów. Tworzenie muralu nie będzie konsultowane z lokalną społecznością, ani też nie będę starał się dowiedzieć o tym, jak mieszkańcy odbierają obraz, który powstał. Dokonałem tego wyboru celowo. Ma to przywodzić na myśl sytuację znalezienia starego zdjęcia, które jest milczącym obrazem. Zdaje nam pytania, konfrontuje z naszą niepamięcią. Istnienie konkretnych osób przywołane jest subtelnie. Wiemy, że były, ale nie znamy ich imion.

Zwrócenie uwagi na pamiątki, stare fotografie rodzinne i inne przedmioty. Mural może stać się impulsem do pamiętania, wspominania, nawiązania kontaktu z przeszłością. Poprzez nowoczesną formę może zbudować most pomiędzy pokoleniami, pomiędzy tymi, którzy pamiętają a młodymi, stanie się wsparciem dla transmisji historii rodzinnych i tradycji

Pokazanie mieszkańcom małych miejscowości województwa podkarpackiego, że sztuka street artu może mieć swoje miejsce również poza granicami wielkich miast. Przedstawienie sztuki muralu jako bardzo prężnie rozwijającego się nurtu sztuki współczesnej. Próba zmiany myślenia w postrzeganiu artysty tworzącego za pomocą farby w sprayu jako wandala.

Dowartościowanie małych historii, lokalnych i prywatnych. W przeciwieństwie do pomników upamiętniających wielkie wydarzenia historyczne, mural upamiętni historie prywatne, pobocza głównego nurtu, z których jednak składa się prawdziwe życie minionych pokoleń. Promocja regionu.
Pozdrawiam Arkadiusz Andrejkow