Nowy członek zarządu powiatu: Andrzej Chrobak

Wychodzenie na prostą?

Dwa tematy zdominowały „główny nurt” posiedzenia Rady Powiatu, która odbyła się w środę 19 lipca. Pierwszy to wniosek dotyczący zmiany uchwały budżetowej, drugi to personalne przetasowania w zarządzie i prezydium. Te wnioski nie sprowokowały zażartej dyskusji; temperatura obrad wzrosła pod koniec, kiedy pytano o remonty dróg i dyskutowano nad systemem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Wydatki

Pośród spraw budżetowych, o których była mowa na początku sesji, ważnym wydatkiem dla powiatowej kasy będzie zabezpieczenie 50 tys. zł na wykonanie audytów energetycznych i projektu budowlanego dla budynku szpitala przy ulicy Konarskiego. Prawdopodobnie będzie to początek działań, które mają w przyszłości doprowadzić do znaczącej poprawy warunków w tzw. „Starym szpitalu”. 15 tys. zł zostanie przeznaczonych na zakup samobieżnego ciągnika dla KP Powiatowej Straży Pożarnej – do tych zakupów dołoży się gmina Zarszyn, przekazując na ten cel 7 tys. zł.
Ponad 9 tys. wyniesie montaż klimatyzacji zewnętrznej na budynku przy ul. Jagiellońskiej 22, gdzie mieści się Powiatowe Centrum Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.
Niespełna 1,5 tys. wyniesie pomoc finansowa dla Domu Dziecka im. św. Józefa. 10 tys. przeznaczono na zabezpieczenie i eksploatację Orlików przy I LO i ZS nr 2.

Sprawozdania

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Sanoku. Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z pracy Straży Pożarnej i oraz ocenę realizacji zadań Policji, a także ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu sanockiego za rok 2016.

Wsparcie finansowe

Wsparcia finansowego w dziedzinie promocji i kultury udzielono Zespołowi Pieśni i Tańca Osławianie – 700 zł na zorganizowanie uroczystości z okazji 45-lecia istnienia, 1,5 tys. otrzyma OSP na zorganizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, natomiast Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Miłośników Ziemi Bażanowsko-Jaćmierskiej otrzyma 700 zł na organizację turnieju „Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu Sanockiego”.
Nauczyciele I LO, ZS nr 3, ZS nr 2 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej otrzymają dopłatę do studiów podyplomowych.
Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji stypendialnej, kwalifikującej uczniów do stypendiów oraz przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów z terenu powiatu sanockiego.

Rezygnacje z funkcji i wybory

Andrzej Chrobak złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Damian Biskup zrezygnował z funkcji członka zarządu, uzasadniając to objęciem stanowiska, które nie pozwala mu na jednoczesne pełnienie obowiązków członka zarządu. – Opinie w tej sprawie nie są jednoznaczne – mówił radny, – wolę jednak zrezygnować, niż trwać w niepewności.
Andrzej Chrobak został kandydatem na członka zarządu. – Rezygnując z funkcji, podałem jako warunek, by zastąpił mnie ktoś z Sanoka – mówił Damian Biskup.
Powołano trzyosobową komisję rewizyjną, której przewodniczył Kazimierz Węgrzyn. W tajnym głosowaniu wzięło udział 19 radnych (jeden z obecnych odmówił udziału), oddano trzy nieważne głosy, wśród 16 ważnych 14 głosów było „za”, 1 „przeciw” i 1 osoba wstrzymała się od decyzji. Andrzej Chrobak został nowym członkiem zarządu powiatu.

Pytania i wnioski

Zofia Kordela-Borczyk pytała o ulicę Mostową: jej mieszkańcy skarżą się na uciążliwości z powodu sąsiedztwa z Mlekovitą, na odór i hałas. Radna pytała, czy starosta zamierza podjąć jakieś działania w tej sprawie. Wacław Krawczyk zapewnił, że sprawa jest rozpoznawana, że dotyczy m.in. sposobu oczyszczania ścieków, składowania odpadów oraz głośno pracujących wentylatorów.
Tomasz Gankiewicz pytał o wykorzystanie pomieszczeń w budynku po dawnej Bursie – usłyszał, że wszystko jest tam skrzętnie zagospodarowywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Sebastian Niżnik chciałby zobaczyć umowę o dofinansowaniu działalności Muzeum Historycznego przez Urząd Marszałkowski w ciągu najbliższych trzech lat oraz o informacje o naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Starosta zapewnił radnego, że kopię umowy dostarczy, natomiast jeśli chodzi o informacje o naborze, to z tym trzeba będzie poczekać co najmniej do końca wakacji.
Temat przyjęć do szkół podjęli inni radni i rozpoczęła się dyskusja: o potrzebie elitarnych liceów, o dobrodziejstwach nauki w technikach i szkołach zawodowych, o tym, ze nie wszyscy są stworzeni do tego, by studiować. Andrzej Chrobak mówił m.in. o tym, że nie wszystkie kierunki studiów zapewniają absolwentom dobrą pracę, że warto popchnąć oświatę w nieco innym kierunku, niż dotychczas. Zofia Kordela-Borczyk opowiadała się za uelastycznieniem naboru w sytuacji, gdy, tak jak w tym roku, egzaminy gimnazjalne sanoccy uczniowie zdali bardzo dobrze.
Powoływano się na doniesienia medialne w związku z osobami rzekomo nieprzyjętymi do szkół w Sanoku, co przewodniczący Waldemar Och skwitował krótko: – Nie dawajmy wiary w doniesienia mediów, zwłaszcza internetowych…
Mówiono także o drogach, m.in. w Odrzechowej, oraz o transporcie, który dla mieszkańców niektórych miejscowości stał się problemem po tym, jak z rynku wycofała się Arriva. Kazimierz Wolański apelował do starosty o rozpoznanie sprawy.
msw