Sanok gościł uczestników XII Seminarium Młodzieży „Arka”
– najpierw konferencja w skansenie, potem zwiedzanie muzeum, w niedzielę ekumeniczna msza św.

„Budujemy mosty, a nie mury” – to hasło przyświeca tegorocznemu XII Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiemu Międzyreligijnemu Seminarium Młodzieży „Arka”, które rozpoczęło się 16 lipca w Ławrze Uniowskiej, natomiast 22 i 23 lipca przeniosło się do Sanoka.

Konferencja

W sobotę 22 lipca w skansenie zorganizowano konferencję z udziałem konsula RP we Lwowie Rafała Wolskiego, wicemarszałka województwa podkarpackiego Stanisława Kruczka oraz burmistrza Sanoka Tadeusza Pióro.

Historia i rozwój

Tematyka spotkania dotykała dwóch wątków: historii i współczesnego rozwoju, wskazując jednocześnie na wzajemne zależności. Poruszano zagadnienia wielokulturowości, ale mówiono tez o turystyce, także kulturowej. Burmistrz Tadeusz Pióro zachęcał gości do odwiedzania Sanoka, opowiadał o planach, które – jeśli uda się je zrealizować – sprawią, ze w niedalekiej przyszłości miasto będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów.

O spotkaniu mówił Rafał Wolski, konsul RP we Lwowie:
„Arka” jest cyklicznym młodzieżowym seminarium, które odbywa się przy współpracy kilku podmiotów. Głównym organizatorem, finansującym całe przedsięwzięcie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, reprezentowane przez Konsulat Generalny we Lwowie. Faktycznymi aktorami tego wydarzenia, którzy wyposażają go w treść ideową, są podmioty działające na Ukrainie, przede wszystkim Federacja Organizacji Polskich, która zrzesza polskie instytucje i organizacje na Ukrainie od Wschodu do Zachodu i od Północy do Południa. Drugim aktorem tego ważnego wydarzenia jest Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie. Następnie Miejski Pałac Kultury im. Hnata Chodkiewicza we Lwowie, miejska instytucja kultury, a także Ukraiński Instytut Badań nad Holokaustem „Tkuma” i organizacja „Krym SOS”. Celem Seminariów Młodzieży „Arka”, które odbywają się zawsze we lwowskim okręgu konsularnym i właściwie, z niewielkimi wyjątkami, ich ośrodkiem był dotychczas klasztor Studytów w Uniowie, mają na celu spotkania młodzieży z Ukrainy o czterech podłożach etnicznych: osób o pochodzeniu polskim, ukraińskim, krymsko-tatarskim i żydowskim. W tym roku mamy pięciu partnerów Seminarium; dzięki dwóm z nich znaleźliśmy się w Sanoku – są to samorząd województwa podkarpackiego i miasto Sanok. Ponadto współpracujemy z trzema organizacjami żydowskimi.

Podsumowanie

Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego tak podsumował debatę:
Spotkanie, które zorganizowano w Sanoku, jest niezwykle cenną inicjatywą. Odbywa się pod hasłem „Budujmy mosty, a nie mury”. Sanok jest podkarpacką bramą w Bieszczady, atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej, ale jest też miastem, które zawsze było bardzo charakterystyczne pod względem multikulturowości. Przyjazd młodzieży, reprezentującej cztery narody, jest ważny i, myślę, że dla samego miasta bardzo cenny, ponieważ potwierdza jego rolę historyczną.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Tygodniku Sanockim” w najbliższy piątek.