Pieniądze na pomoce dla szkół

PROGRAM „Aktywna tablica”

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do wojewodów, organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół pismo z prośbą o pilne przekazanie publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym informacji o uruchomieniu programu „Aktywna tablica”.

Jego celem jest zapewnienie placówkom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych – tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych.

Jak poinformowało MEN, dobiegają końca prace nad opracowaniem wzorów wniosku o udział w programie oraz podań o wsparcie finansowe, które wraz z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania w życie tego programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej resortu.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, do 31 sierpnia szkoły chętne do wzięcia udziału w programie muszą złożyć wnioski do organów prowadzących. Te z kolei mają czas na złożenie dokumentów do wojewodów do 15 września. Ocena nadesłanych wniosków ma nastąpić w ciągu dwóch tygodni.

Natomiast przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych przewidziane jest do końca października 2017 r.

Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP