Znakowanie rowerów

W dniu 01.07.2017r. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie w sprawie wspólnej realizacji działań profilaktycznych pod nazwą „STOP KRADZIEŻOM – Z KODEM BEZPIECZNIEJ”.

W ramach porozumienia znakowane będą rowery osób fizycznych i innych podmiotów kodem literowo – cyfrowym i rejestrowane w bazie danych powadzonych przez Policję. Pierwsze znakowanie odbyło się w dniu 09.07.2017r podczas imprezy „Dni Beska” oznakowanych zostało 59 rowerów.  W dniu 05.08.2017r. w miejscowości Komańcza w godzinach 8:00 – 16:00 zostanie przeprowadzona kolejna akcja znakowania rowerów w trakcie odbywającej się imprezy rowerowej. Na terenie miasta Sanoka planujemy zorganizowanie akcji znakowania rowerów w drugiej połowie września 2017 r.

mł. asp. Izabela Rowińska-Ciępiel