Pieniądze unijne na kolej

Dofinansowanie Wschodniej Magistrali

Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy duży projekt w Polsce Wschodniej. Jest on związany z modernizacją i elektryfikacją linii kolejowych (68 i 565) na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów. Projekt wchodzący w skład Programu Polska Wschodnia, jako element Wschodniej Magistrali Kolejowej, przekroczy pół miliarda złotych.

„Całkowita wartość inwestycji to blisko 569 mln zł, w tym 393 mln zł to dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – informuje Ministerstwo Rozwoju.

Prace na odcinku wynoszącym ponad 105 km wpłyną pozytywnie na parametry techniczne dwóch linii kolejowych, zlokalizowanych w województwie lubelskim i podkarpackim.

Spodziewany efekt to wzrost prędkości pociągów, przepustowości linii w przewozach pasażerskich i towarowych. Ponadto, zastosowane w projekcie rozwiązania zapewnią zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

„Z kolei elektryfikacja otworzy możliwość przewozu koleją ładunków masowych (np. transport węgla z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec). Inwestycja przyniesie jednocześnie korzyści dla pasażerów – skrócenie czasu podróży, zwiększenie komfortu, usprawnienia dla osób z ograniczoną mobilnością” – wyjaśnia resort rozwoju.

W opinii Adama Hamryszczaka, wiceministra rozwoju, inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej będą skutkowały opłacalnymi i efektywnymi przewozami towarowymi, co spowoduje ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju