Jasne przepisy. Finansowanie kształcenia specjalnego jest uwzględnione w subwencji oświatowej

Samorządy maja obowiązek przeznaczyć na kształcenie specjalne środki nie mniejsze niż otrzymały na ten cel w subwencji – przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej.

„Finansowanie kształcenia specjalnego jest uwzględnione w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej. Środki z subwencji przekazywane są do samorządów, które w przypadku swoich szkół decydują o podziale środków, a w przypadku szkół prowadzonych przez inne podmioty udzielają dotacji w ustawowo określonej wysokości” – zaznaczyła rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska.

Przypomniała, że od 2015 r. zostały wprowadzone gwarancje systemowe przeznaczania środków na kształcenie specjalne. Samorządy miały obowiązek przeznaczać na kształcenie specjalne środki nie niższe niż otrzymane na ten cel w subwencji oświatowej.

„Obowiązujące do tej pory przepisy miały charakter ogólny i nie precyzowały szczegółowego sposobu realizacji tego obowiązku. Dlatego w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na kształcenie specjalne podtrzymano dotychczasowe gwarancje środków, jednocześnie wprowadzając bardziej szczegółowe zasady takiego rozwiązania” – powiedziała Ostrowska.

W stosunku do obecnego rozwiązania główna zmiana zaproponowana w projekcie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczy gwarancji środków w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.

„W tym przypadku gwarancją objęte będą środki naliczane z tytułu niepełnosprawności dodatkowymi wagami w subwencji. Znacząco to uprości rozliczanie się z tego obowiązku, gdyż w szkołach ogólnodostępnych wyodrębniać się będzie tylko wydatki ponoszone na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń, tj. np. wydatki na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego. Dodatkowo wprowadzono możliwość prostego wyodrębnienia środków (łatwo wyliczanym wskaźnikiem) ponoszonych w oddziałach integracyjnych i specjalnych w szkołach ogólnodostępnych związanych z wyższym kształceniem w takich oddziałach” – wyjaśniła rzeczniczka.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek zaznaczyła, że w subwencji oświatowej są środki na zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami takiej formy zajęć, jakiej potrzebują. „Subwencja uwzględnia niepełnosprawności” – podkreśliła.

Przypomniała, że w przypadku ucznia z autyzmem czy niepełnosprawnościami sprzężonymi kwota bazowa na jednego ucznia zwiększona jest o kwotę będącą 9,5-krotnością, co daje rocznie dodatkowo dla szkoły ponad 50 tys. zł.

„Te środki powinny być wydane – to mówi ustawa Prawo Oświatowe – właśnie na realizację wsparcia dziecka z niepełnosprawnością” – wyjaśniła Machałek. Jak zaznaczyła, zdarza się, że „niektóre samorządy uciekają od realizacji finansowej tych zadań”, dlatego w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych znalazły się zapisy doprecyzowujące.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP