Zmiany w zasadach opłacania składek na ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r zmieni się sposób opłacania składek do ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który będziecie Państwo opłacać wszystkie składki na:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Emerytur Pomostowych
Od 1 października
Informację o numerze rachunku składkowego wysyłane będą listem poleconym. Wysyłka listów rozpocznie się 1 października 2017 r.
Ważne!
Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dotrą informacje o numerze rachunku – otrzymacie go Państwo w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
Gdy przedsiębiorca będzie miał długi składkowe, to wpłata na indywidualny numer rachunku składkowego pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres co wpłynie m.in. na prawo do zasiłku chorobowego.

Bezpłatne szkolenia
Oddział ZUS w Jaśle zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach poświęconych „e-składce”. Szkolenia przeznaczone są dla:
– przedsiębiorców,
– osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
– podmiotów wspierających płatników,
którzy chcą się dowiedzieć więcej o zmianach dotyczących opłacania składek.
W Sanoku szkolenia odbywają się w każdy piątek od godz. 13:00 w siedzibie Inspektoratu ZUS
– ul. Konarskiego 20. Informacje i zapisy na szkolenia: nr tel. 13 465 11 34, wew. 134,
e-mail: maciej.mermer@zus.pl.
Więcej informacji o e-Składce: http://www.zus.pl/eskladka