Informacja o terminach wypłat 500+ na okres 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018, który rozpoczyna się 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r. wypłata świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+, będzie następowała po 20 dniu danego miesiąca (wypłata jest uzależniona od przelewu środków finansowych z Ministerstwa).

Wypłata świadczenia wychowawczego tzw. Rodzina 500+ za miesiąc październik 2017 r. zostanie zrealizowana:

– 25, 26, 27 października 2017 r. (płatne przelewem)

– 26, 27 października 2017 r. (płatne w kasie) Kasa Filii Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9 ( budynek ,, Alfy’’) w godz. od 11:00 do 14:00.

Terminy wypłat będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej http://mops.sanok.pl w zakładce terminy wypłat (http://mops.sanok.pl/terminy-wyplat/).

Jednocześnie MOPS w Sanoku, informuje, że stosownie do treści art. 27 ust. 3 ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851) decyzja przyznająca świadczenie jest natychmiast wykonalna, więc wypłata świadczenia nie jest powiązana z odbiorem decyzji.
Decyzje są wysyłane pocztą lub za pośrednictwem ePUAP – u oraz odbierane osobiście.