Emerytura na nowych zasadach

Prawo, nie obowiązek

Osoby uprawnione do emerytury, w obowiązującym od października obniżonym, powszechnym wieku emerytalnym, od 1 września mogą składać wnioski. Ilu emerytów przybyło w Sanoku?

We wrześniu złożono 831 wniosków o emeryturę z obniżonego wieku emerytalnego. Doradcy emerytalni ZUS obsłużyli ponad tysiąc trzysta klientów, a łączna liczba klientów obsłużonych na stanowiskach „Emerytury i renty” przekroczyła 4 tysiące.

Obniżenie od października wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn spowoduje znaczące zwiększenie liczby składanych wniosków o emeryturę. Szacuje się, że w wyniku wprowadzonych zmian prawnych, największy wpływ wniosków nastąpi w IV kwartale bieżącego roku. Ich prognozowana liczba w tym okresie wyniesie w całym kraju ponad 330 tys., z czego na województwo podkarpackie przypada ok. 17 tys. wniosków o emeryturę złożonych przez uprawnionych.

ZUS jest przygotowany na zwiększoną liczbę wniosków emerytalnych. Działania, jakie są podejmowane mają nie tylko charakter informacyjny, ale również organizacyjny.
Dlatego też od lipca we wszystkich placówkach ZUS uruchomione zostało stanowisko doradcy emerytalnego, na Podkarpaciu – 30.
Doradca odpowiada potencjalnym emerytom na wszystkie pytania dotyczące świadczenia, w tym m.in. kiedy należy złożyć wniosek, jakie dołączyć dokumenty oraz od czego zależy wysokość emerytury. Dodatkowo może wyliczyć w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia. Jednak decyzję, w sprawie przejścia na emeryturę, każdy klient musi podjąć sam.
Emerytura to prawo – nie obowiązek.

Doradcy emerytalni od lipca w województwie podkarpackim obsłużyli ponad 17,3 tys. klientów.
Wszystkim klientom przypominamy, że sale obsługi klientów są otwarte we wszystkich placówkach ZUS w poniedziałki w godzinach od 8 do 18, a od wtorku do piątku – od 8 do 15

mn