Przyrost naturalny w Sanoku. Narodziny i zgony

Nie możemy bagatelizować danych Głównego Urzędu Statystycznego odnoszących się do Warszawy, czy innych miast, jak to zasugerował jeden z naszych czytelników reagując na zamieszczone przez nas doniesienia GUS (Główny Urząd Statystyczny informuje: maleje liczba ludności Polski. Mniej małżeństw, więcej rozwodów. Ubytek naturalny).

Spadek urodzeń w stosunku do liczby zgonów to zjawisko niepokojące, wpływające na każdego mieszkańca Polski. Po prostu jest nas coraz mniej. Ale spełniając życzenie naszego czytelnika, publikujemy dane z Sanoka. W pierwszej kolejności liczba urodzeń i zgonów w stosunku do liczby ogólnej mieszkańców. Podane dane dotyczą ludzi mających zameldowanie stałe lub tymczasowe w naszym mieście.

Dane demograficzne

2007-2017

 

Lata liczba mieszkańców -ogółem liczba urodzeń liczba zgonów
2007* 40674 359 298
2008 40534 421 334
2009 40160 415 350
2010 40157 419 337
2011 39778 318 354
2012 39528 349 313
2013 39206 348 322
2014 39410 346 321
2015 38880 270 344
2016 38446 287 339
30.06.2017 38232 142 177

 

*stan na 31.12.

Źródło:Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, Urząd Miasta Sanoka

Tomek Majdosz