Remont budynku Urzędu Miasta

W starszej części Urzędu Miasta, na klatce schodowej, trwają prace remontowe. Ze względu na to, że budynek widnieje w miejskiej ewidencji zabytków, wymagana była zgoda konserwatora, a także starostwa powiatowego, które jest współwłaścicielem budynku.

W pierwszym etapie, pracownicy firmy Mansard wymienili daszek, zamontowali nową blachę, uszczelnili połączenia dachu ze ścianą, ponieważ od jakiegoś czasu tworzyły się wewnątrz zacieki wodne. Następnie skuto stary tynk. Obecnie trwają w środku prace wykończeniowe. Całość robót została przewidziana w tegorocznym budżecie miasta.
Tomek Majdosz