Remont ulic Lwowskiej, Kolejowej i Lipińskiego

Rozpoczął się remont drogi krajowej nr 84 na ulicach Lwowska i Kolejowa od km 0+000 do km 0+775 oraz ulicy Lipińskiego od km 0+775 do km 1+758. Wykonawcą prac, o wartości 4,5 mln zł jest firma Strabag Sp. z o.o. W ramach zadania zostanie wyremontowana nawierzchnia ulic i chodników oraz wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe ulic.

 22 listopada wykonawca rozpoczął pierwsze prace przygotowawcze na ul. Lipińskiego.
W związku z tym, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu: zwężenia jezdni oraz ruch wahadłowy, który wprowadzony zostanie na czas czyszczenia i remontu kanalizacji deszczowej.

Utrudnienia w ruchu będą występować do końca sierpnia 2018 r. kiedy to planowane jest zakończenie remontu. Organizacja ruchu będzie się jednak zmieniać w zależności od wykonywanych robót. W związku z prowadzonym remontem, zwracamy się do kierowców
z prośbą o szczególną ostrożność podczas jazdy zwłaszcza w miejscu prowadzenia robót oraz o zwracanie uwagi na oznakowanie ulic.

Źródło: GDDKiA odział w Rzeszowie