Zagórz: inwestycyjny „wielopak” uroczyście rozpakowany!

W środę 29 listopada br. w Zagórzu uroczyście podsumowano realizację 4 projektów. W ich efekcie lokalna społeczność wzbogaciła się o 7 inwestycji o łącznej wartości blisko 4,8 mln zł. Co ważne, aż 74,4 proc. tej kwoty stanowiły środki zewnętrzne pozyskane z programów unijnych i rządowych.

W inwestycyjnym wielopaku znalazły się:
– funkcjonalny parking na terenie osiedla Wielopole,
– gruntownie przebudowane drogi przy ul. Obrońców Węzła Zagórskiego oraz w obrębie Osiedla Domów Jednorodzinnych,
– zmodernizowane pod kątem energetycznym siedziby: zagórskiego magistratu, Szkoły Podstawowej w Zagórzu i Świetlicy Miejskiej na terenie Osiedla Wielopole,
– budynek dworca PKP w Mokrem, który po odpowiedniej adaptacji pomieścił 5 mieszkań socjalnych z łazienkami.

Zaproszenia do udziału w  uroczystym otwarciu wyszczególnionych tu zadań inwestycyjnych wystosowane przez Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu Jana Różyckiego przyjęło wielu gości, wśród których znaleźli się posłowie na Sejm RP – Piotr Babinetz, Bogdan Rzońca, Piotr Uruski, Wicewojewoda Podkarpacki – Piotr Pilch, radny sejmiku wojewódzkiego Wojciech Zając, przedstawiciele powiatu sanockiego starosta Roman Konieczny i wicestarosta Wacławem Krawczyk, samorządowcy szczebla gminnego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Zagórz oraz przedstawiciele służb mundurowych.
Uroczystości zainaugurowało poświęcenie zmodernizowanego obiektu zagórskiej podstawówki, którego dokonał ks. Józef Kasiak – proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu. Po analogicznym ceremoniale w Świetlicy Miejskiej w Zagórzu, gospodarz zagórskiej gminy Ernest Nowak podziękował za wsparcie w realizacji  nowo oddanych zadań inwestycyjnych.  Ich przebieg i źródła finansowania zobrazowała prezentacja multimedialna przygotowana przez Jerzego Zubę.
mn