Opłatek przewodników podkarpackich w OWR Caritas w Myczkowcach

Od 2005 r. w drugą niedzielę stycznia Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Caritas” w Myczkowcach organizuje „opłatek dla przewodników turystycznych i leśników”. Pierwsze tego rodzaju spotkania na początku nowego roku kalendarzowego zainicjowali przewodnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Karpaty” z siedzibą w Sanoku. W kolejnych latach dołączyli do nich przewodnicy zrzeszeni w Kołach Przewodnickich PTTK na terenie całego województwa, samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń, służb mundurowych, instytucji, wydawnictw, prasy oraz branży turystycznej.

Każde spotkanie opłatkowe było okazją do bliższego poznania się, zacieśniania więzów przyjaźni, dzielenia się informacjami o ciekawych inicjatywach w regionie, prezentowania planów i różnorodnych poglądów, rozwoju wizji infrastruktury turystycznej w Bieszczadach z poszanowaniem wartości krajobrazowych i przyrodniczych itd., aby w razie potrzeby „mówić do władz samorządowych wspólnym głosem o naszych potrzebach i interesach społecznych”. Stwarzały one dobry klimat do wystąpień samorządowców i do podziękowań za zaangażowanie wielu osób w rozwoju naszej małej ojczyzny. Po kolędowaniu, życzeniach, przełamaniu się opłatkiem, wystąpieniach gości i przerwie kawowej stwarzano możliwość do prezentacji ciekawych inicjatyw regionalnych i przyjęto zasadę, że każde ze środowisk będzie reprezentował jego przedstawiciel. Od 13-tu już lat występują: przewodnik – leśnik lub przedstawiciel parku narodowego – samorządowiec – stowarzyszenie.
W tegorocznym spotkaniu 14 stycznia 2018 r. rozpoczętym mszą św. pod przewodnictwem JE ks. b-pa Kazimierza Górnego z Rzeszowa wzięło udział ok. 120 osób, w tym m.in. Wójt Roku 2017 Jerzy F. Adamski z Dydni, przewodnik i autor nowego przewodnika po Pogórzu Dynowskim „Dydnia i okolice” oraz goście – cykliści ze Słowacji (Snina). Prowadził je ks. Bogdan Janik, Dyrektor Ośrodka Caritas wraz z Robertem Bańkoszem (Prezesem) i Stanisławem Orłowskim (V-ce Prezesem) SPT Karpaty w Sanoku.
Więcej o spotkaniu opłatkowym przewodników podkarpackich w najbliższym wydaniu „Tygodnika Sanockiego”.