XLIX Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

 

OGŁOSZENIE: RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2018 r.
o godz.17:00
w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka

odbędzie się XLIX Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO
z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Powołanie sekretarza.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac Komisji między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2018 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 1.423.444 zł).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 56.643 zł).

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 469.674 zł).

9.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och