KOLEJNE LAURY W KONKURSIE „PRZYJAZNY URZĄD” DLA URZĘDU GMINY ZARSZYN

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala Konkursu „Przyjazny Urząd”, organizowanego przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości – Quality Institute w Katowicach, pod patronatami honorowymi: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konkurs „Przyjazny Urząd” jest konkursem, w którym dokonywana jest ocena instytucji administracji publicznej. W wyniku konkursu wyłaniane są urzędy administracji rządowej i samorządowej, które w ocenie Kapituły Konkursu wyróżniają się między innymi profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem fachowym zatrudnionych kadr. Kapitułę tworzą naukowcy pracujący między innymi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Laureatem konkursu „Przyjazny Urząd” już po raz czwarty został Urząd Gminy w Zarszynie, któremu nadano znak jakości „Przyjazny Urząd 2018”. Nadmienić przy tym należy, iż poza Urzędem Gminy w Zarszynie z terenu województwa podkarpackiego certyfikat „Przyjazny Urząd 2018” przyznano jeszcze tylko Urzędowi Miasta w Stalowej Woli. W związku z tym, że Urząd Gminy w Zarszynie został laureatem konkursu już po raz czwarty, w oparciu o postanowienia regulaminu konkursu Quality Institute w Katowicach nadał mu dodatkowe wyróżnienie specjalne za ponowne uzyskanie Znaku Jakości pod nazwą: „Srebrny Laur Konkursu Przyjazny Urząd”.

Okolicznościowe statuetki oraz certyfikaty podczas uroczystej gali z rąk Prezesa Zarządu Quality Institute w Katowicach Piotra Celej odebrali: Wójt Gminy Zarszyn dr Andrzej Betlej oraz Zastępca Wójta Zbigniew Dec.

źródło informacji: Urząd Gminy Zarszyn