Nowy „Tygodnik Sanocki” już w kioskach

W 9. numerze tygodnika piszemy o dworcu podczas procedury odbiorczej, o autobusach niskoemisyjnych z Autosanu, które zostaną wyprodukowane do 12 kwietnia. Rozmawiamy o systemie lecznictwa z Robertem Płaziakiem, dyrektorem szpitala w Lesku. Odwiedzamy PWSZ, gdy gości tam wicepremier Jarosław Gowin i zostawia czek na milion złotych.

Rozmawiamy z burmistrzem Tomaszem Matuszewskim, przedstawiamy radną Bogusławę Małek. Odwiedzamy harcerzy w Dniu Myśli Braterskiej.

O swojej firmie opowiada Piotr Benedyk, prezentując sportową odzież. Gościmy też Powiego – Adriana Stodolaka, wokalistę i producenta muzycznego.

Mamy kilka ciekawych materiałów z historii regionu – o Michale Wajcowiczu, o Stanisławie Stączku, o katastrofach kolejowych.

Piszemy o ekologii w biznesie, o bezmyślnym procederze wypalania traw, o badaniu stóp, które są lustrzanym odbiciem kondycji organizmu.

Rozmawiamy z Jakubem Górskim, prezesem Ciarko KH58 Sanok.

Mamy dla Państwa krzyżówkę.

Zapraszamy do punktu sprzedaży prasy.