Wreszcie! Rusza remont ulic Krakowskiej i Rymanowskiej

Wreszcie! Rusza remont ulic Krakowskiej i Rymanowskiej

Ulice Krakowska i Rymanowska to drogowe „wizytówki” Sanoka. 10 maja w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka została podpisana umowa z wykonawcą zadania o nazwie „Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok w km 271,24 – 274,08” – jest nim firma Strabag Spółka z o. o.

Firma Strabag Sp. z o. o. przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, ogłoszonym przez GDDKiA, i została wybrana spośród pięciu wykonawców. Wszyscy oferenci zaproponowali skrócenie terminu realizacji zadania o 4 tygodnie, czyli do 12 listopada 2019 roku.

Umowę, w obecności burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego, podpisali: dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski oraz reprezentujący firmę Strabag sp. z o. o. Maciej Łukaszek, dyrektor techniczny Oddziału Rzeszów. Obecni byli również wicewojewoda Lucyna Podhalicz, posłowie Bogdan Rzońca i Piotr Uruski oraz zastępca dyrektora Oddziału Rzeszów GDDKiA Mariusz Błyskal.

Firma Strabag Sp. z o. o. jako wyłoniony na drodze przetargu wykonawca podejmie się realizacji robót polegających na:

– odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,

– robotach rozbiórkowych,

– robotach ziemnych (wykopy, nasypy),

– remoncie kanalizacji drogowej,

– odwodnieniu korpusu drogowego,

– wykonaniu frezowania nawierzchni,

– wykonaniu podbudów,

– wykonanie nawierzchni,

– pracach wykończeniowych,

– wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

– wykonaniu elementów ulic.

Wartość oferty to 17 459 083, 17 zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w związku z remontem będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu i apeluje do kierowców, by przestrzegali oznakowania oraz zachowali szczególną ostrożność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj