Zamknięcie ul. Traugutta

Remonty i przebudowa dróg. Informacje GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie informuje o stanie remontów miejskich dróg i pracach, jakie w ramach podjętych zadań zostały już zrealizowane oraz są w trakcie realizacji.

Na terenie Sanoka wykonywane są roboty na odcinkach:
1. Remont drogi krajowej nr 28 od km 271+245 do 274+080 (ul. Krakowska i ul. Rymanowska)
Obecnie trwa rozbiórka istniejącego chodnika oraz wymiana krawężników po lewej stronie drogi, roboty te są wykonywane na całej długości remontowanego odcinka. Równolegle wykonywana jest inwentaryzacja kanalizacji deszczowej przed planowanym zabezpieczeniem istniejących kanałów metodą bez wykopową. Przed wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych zostaną wycięte kolidujące drzewa. Obustronny ciąg pieszo-rowerowy zostanie wykonany z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym. W dalszym etapie realizowana będzie wymiana krat ściekowych i regulacja studni kanalizacyjnych do niwelety nawierzchni. Po ustawieniu nowych krawężników i wymianie elementów kanalizacji deszczowej zostanie wykonane profilowanie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie. Następnie wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna w 2 warstwach tj. warstwa wiążąca gr. 10 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm. Powierzchnie wyłączone z ruchu w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych zostaną obrukowane z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Planowany termin realizacji zadania to 12.11.2019 r.
2. Remont drogi krajowej nr 84 od km 1+800 do km 3+000 (ul. Lipińskiego) oraz remont drogi krajowej nr 84 od km 0+547 do km 1+370 (ul. Dworcowa)
Większość robót związanych z remontem ul. Lipińskiego i ul. Dworcową zostało wykonane. Pozostało do wykonania oznakowanie poziome. Planowane zakończenie robót to 28.06.2019 r.
Zakres prac remontowych wykonanych na ul. Lipińskiego:
– remont nawierzchni ( frezowanie, wykonanie warstwy profilowej, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA o gr. 5 cm)
– regulacja wysokościowa kratek ściekowych
Zakres prac remontowych wykonanych na ul. Dworcowej:
– remont nawierzchni ( frezowanie, wykonanie warstwy profilowej, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA o gr. 5 cm)
– remont chodnika (strona prawa i lewa drogi) z MMA na chodnik z kostki betonowej z wyniesieniem chodnika na wysokość 11 cm nad poziom jezdni
– regulacja wysokościowa kratek ściekowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj