Podsumowanie roku szkolnego w miejskich szkołach, przedszkolach i żłobkach

Na Sali Herbowej odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkolnego w sanockich placówkach oświatowych. Gośćmi burmistrza Tomasza Matuszewskiego byli dyrektorzy miejskich szkół, przedszkoli i żłobków. Po raz ostatni w podsumowaniu roku szkolnego uczestniczyła Lidia Mackiewicz-Adamska, która po 41 latach pracy podjęła decyzję o przejściu na emeryturę.

Wiceburmistrz Grzegorz Kornecki podsumował pracę szkół. Obaj burmistrzowie gratulowali dyrektorom wyników, jakie uczniowie uzyskali z egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. Dziękowano dyrektorom przedszkoli i żłobków za ich całoroczny trud sprawowania opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Sanoka.

Podczas uroczystości odbył się mini koncert w wykonaniu akordeonistów Kacpra Kosztyły i Filipa Siwieckiego – ze szczególną dedykacją dla Lidii Mackiewicz-Adamskiej.

Burmistrz Tomasz Matuszewski wręczył Lidii Mackiewicz-Adamskiej okolicznościowy adres: „W podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój sanockiej oświaty, lata odpowiedzialnej pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, dyrektora szkoły, mentora wspierającego młodych nauczycieli, za nieoceniony wkład w wychowanie kilku pokoleń sanoczan oraz za determinację i odwagę pełnienia powierzonych obowiązków i służenia innym w taki sposób, by nie odstępować od własnych wyobrażeń o modelu świata idealnego”.

Lidia Mackiewicz-Adamska 41 lat pracowała w sanockich placówkach oświatowych, w tym przez 26 lat na stanowiskach kierowniczych. W imieniu dyrektorów i nauczycieli podziękowania za koleżeńską współpracę odczytała Małgorzata Kielar, dyrektor SP 3.