Raport z budowy obwodnicy Sanoka – zaawansowanie robót 80%

Raport z budowy obwodnicy Sanoka – zaawansowanie robót 80%

Na budowie obwodnicy Sanoka (DK28) Wykonawca, firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., prowadzi intensywne prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. Zaawansowanie wszystkich prac wynosi 80%, w tym robót drogowych 71,8%, mostowych 83,9%, a branżowych 63,2%.

W ramach budowy obwodnicy Sanoka wyremontowane zostały ulice Lipińskiego i Dworcowa. Do tej pory zrealizowane zostały także: podbudowa i warstwa wiążąca na ulicy Okulickiego, wykop trasy głównej obwodnicy oraz łożyska w zakresie robót mostowych. W 90% wykonane są już nasypy, podbudowa w ponad 83%, a na 77% trasy obwodnicy ułożona jest warstwa wiążąca.

 

Aktualnie Wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp, robót brukarskich na ul. Okulickiego oraz humusowania i wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Wykonywana jest takżem.in. podbudowa z betonu asfaltowego (AC), nawierzchnia z betonu asfaltowego, górne warstwy nasypu czy oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych.

 

 

Prowadzone są także roboty mostowe:

– wiadukt drogowy WD-1: Wykonanie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych;

– most drogowyMD-2 : montaż schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach;

– wiadukt drogowy WD-3: montaż korytek ściekowych

– wiadukt drogowy WD-4: zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym; wykonanie stożków, wykonanie zasypki konstrukcyjnej do poziomu płyty przejściowej.

– most drogowy MD-5: montaż desek gzymsowych, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

– most drogowy MD-5A: wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach;

– most drogowy MD-5B: montaż desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych na obiekcie (zbrojenie i betonowanie);

– most drogowy MD-6: wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym;;

– most drogowy MD-7: wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych;

– wiadukt drogowy WD-8: wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym; wykonanie kap chodnikowych na obiekcie (zbrojenie i betonowanie);

– most drogowy MD-9: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów;

– most drogowy MD-10: wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach,

– przepust  PD-13.3E: zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł;

– przejście dla zwierząt P-6E, P-7E: montaż korytek ściekowych, montaż schodków skarpowych;

– przejście dla zwierząt P-8E: montaż korytek ściekowych, montaż schodków skarpowych;

– przepust PD-7.1: wykonanie wykopu pod skrzydła przepustu, zbrojenie i betonowanie ramy przepustu i skrzydeł;

– przepust PD-8,1E: wykonanie wykopu pod skrzydła przepustu, zbrojenie i betonowanie ramy przepustu i skrzydeł;

– przejście dla zwierząt P-9E: ułożenie obrzeży przy schodach

 

Budowane są również kanały kanalizacji deszczowej, zbiorniki podziemne, a także wykonywane jest  oświetlenie rond, łącznika ul. Okulickiego i miejsca kontroli pojazdów.

 

Kalendarium:

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – 30 sierpnia 2013 r.

2. Uzyskanie decyzji środowiskowej – 10 lipca 2014 r.

3. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka – 30 września 2014 r.

4. Podpisanie umowy z Wykonawcą – 9 lutego 2016 r. (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 139 909 727,58 PLN)

5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 21 lipca 2017 r.

6. Rozpoczęcie prac budowlanych – sierpień 2017 r.

7. Podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – 1 października 2018 r. (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 169 020 041,67 PLN).

 

Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstaje 12 obiektów inżynierskich, 4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj