Prawie 900 ton destruktu na sanockich drogach

Prawie 900 ton destruktu asfaltowego pozyskanego z remontu ulic: m.in. Krakowskiej, Rymanowskiej, Piastowskiej i Pomorskiej zostało wykorzystanych do remontu dziesięciu osiedlowych dróg w różnych dzielnicach miasta.

Najwięcej – 170 ton zagospodarowano przy robotach drogowych na ul. Drzymały. 125 ton materiału użyto do remontu łącznika pomiędzy ul. Śniegową a Szczudlikami, po 110 ton destruktu zagospodarowano przy modernizacji ulic Głowackiego do Zielnej oraz dwóch bocznych ulic do ul. 1000-lecia. Na ulice Szewską i Wyspiańskiego położono po 90 ton materiału. Ulice Poziomkową i Malinową wzmocniono łącznie 115 tonami tworzywa. Ulica Wspólna zyskała 36 ton, również 36 ton destruktu spożytkowano do wzmocnienia parkingu przy ul. Rybickiego. Łącznie do naprawy stanu dróg gminnych na terenie Sanoka zużyto 882 tony odpadu asfaltowego. Pozyskana i wykorzystana suma destruktu jest niebagatelna.

– Racjonalne gospodarowanie dostępnymi materiałami w postaci wykorzystania destruktu asfaltowego sprawia, że jesteśmy wiarygodni dla partnerów oraz szanujemy nasze środowisko naturalne. Dzięki nakładowi własnej pracy, operatywności Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz przy wykorzystaniu dostępnych surowców udało nam się wygenerować oszczędności, a przede wszystkim odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców – mówi burmistrz Tomasz Matuszewski .

Miasto Sanok pozyskało w tym roku ogromne środki z Funduszu Dróg Samorządowych, zbliża się termin oddania obwodnicy Sanoka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, szczególnie małych i nowo powstałych osiedli, samorząd wykorzystuje wszelkie dostępne sposoby, by poprawiać jakość dróg i poprzez to dbać o bezpieczeństwo.